Godzinami urzędowania w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i w podległych prokuraturach rejonowych w dni robocze są:

– od poniedziałku do piątku godziny 7.30-15.30;

W Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach interesanci przyjmowani są:

– w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00 i od 15.30 do 16.30,

– od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

W jednostkach prokuratury okręgu gliwickiego kierownicy jednostek, ich zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy  przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek (za wyjątkiem ustawowo wolnego od pracy), w godzinach od 14.00 do 16.30.

Osoby zainteresowane przyjęciem w sprawie skarg i wniosków powinny z wyprzedzeniem uzgodnić telefonicznie w sekretariacie jednostki termin spotkania oraz podać przedmiot skargi lub wniosku.

 

Prokuratura Rejonowa Gliwice – Wschód w Gliwicach
ul. Dubois 16
44-102 Gliwice
tel. (032) 78-09-100
fax. (032) 78-09-193

e-mail: pr.gliwice_wschod@gliwice.po.gov.pl

Prokuratura  Rejonowa  Gliwice  – Wschód  w Gliwicach

Prokurator Rejonowy: Joanna Kosińska

Zastępcy Prokuratora Rejonowego: Katarzyna Preidl, Marcin Masłowski

Obszar właściwości

Prokuratura Rejonowa Gliwice – Wschód w Gliwicach obejmuje zakresem swego działania dla części miasta Gliwice w granicach przebiegających od granicy z gminą Zbrosławice przez Las Łabędzki  w  kierunku  południowo-zachodnim,  przez  ul. Toszecką,  wzdłuż  Kąpieliska  Leśnego  od strony północnej, przez skrzyżowanie ul. Zygmuntowskiej i ul. Oriona do szlaku kolejowego Gliwice – Kędzierzyn- Koźle, następnie torami  kolejowymi  w  kierunku  południowo – wschodnim  do  ul.  Jana   Śliwki,   ul. Jana  Śliwki  w  kierunku  południowo – zachodnim  do  ul.  Orlickiego, ul. Orlickiego przez Pl. Piłsudskiego, ul. Wyszyńskiego do ul. Zwycięstwa, ul. Zwycięstwa w kierunku południowo – zachodnim do ul. Dolnych Wałów, ul. Dolnych Wałów w kierunku południowo – wschodnim do ul. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II i ul. Rybnicką do posesji nr 156, w kierunku zachodnim do granic z gminą Pilchowice, a następnie południowo- wschodnią, wschodnią i północno – wschodnią granicą administracyjną miasta.

Obszar właściwości miejscowej wskazany powyżej odpowiada zasięgowi terytorialnemu właściwości Komisariatów II, III, V  Policji w Gliwicach.


Prokuratura Rejonowa Gliwice – Zachód w Gliwicach
ul. Dubois 16
44-102 Gliwice
tel. (032) 78-09-100
fax. (032) 78-09-100 wew. 401

e-mail: pr.gliwice_zachod@gliwice.po.gov.pl

 

Prokurator Rejonowy: Paweł Sikora

Zastępcy Prokuratora Rejonowego: Mariusz Dulba, Agnieszka Kowalczyk

Obszar właściwości

Prokuratura Rejonowa Gliwice – Zachód w Gliwicach obejmuje zakresem swego działania miasta Knurów  i Pyskowice,  oraz   gminy:   Gierałtowice,  Pilchowice,  Rudziniec,  Sośnicowice,  Toszek i Wielowieś oraz część miasta Gliwice w granicach przebiegających od granicy z gminą Zbrosławice przez Las Łabędzki w kierunku południowo – zachodnim, przez ul. Toszecką wzdłuż Kąpieliska Leśnego od strony północnej, przez skrzyżowanie ul. Zygmuntowskiej i ul. Oriona do szlaku kolejowego  Gliwice  – Kędzierzyn  – Koźle,  następnie  torami  kolejowymi  w kierunku  południowo – wschodnim do  ul.  Jana  Śliwki,   ul.  Jana   Śliwki   w   kierunku  południowo  – zachodnim  do ul. Orlickiego,   ul.  Orlickiego   przez  pl. Piłsudskiego,   ul. Wyszyńskiego   do   ul.  Zwycięstwa, ul. Zwycięstwa w kierunku południowo – zachodnim do ul. Dolnych Wałów, ul. Dolnych Wałów w kierunku południowo – wschodnim do ul. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II i ul. Rybnicką do posesji nr 156 w kierunku zachodnim do granic z gminą Pilchowice, a następnie południowo – zachodnią, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta.

Obszar właściwości miejscowej wskazany powyżej odpowiada zasięgowi terytorialnemu właściwości Komisariatów I, IV Policji w Gliwicach oraz Komisariatów Policji w Knurowie i Pyskowicach.


Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Krakowska 38
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (032) 47-59-710
fax. (032) 47-59-725

e-mail:  pr.jastrzebie@gliwice.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Jacek Rzeszowski

Zastępca Prokuratora Rejonowego: Arkadiusz Kwapiński

Obszar właściwości

Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu Zdroju obejmuje zakresem swego działania miasto Jastrzębie-Zdrój oraz gminę Pawłowice.


Prokuratura Rejonowa w Raciborzu
ul. Bukowa 1
47-400 Racibórz
tel. (032) 41-52-827
fax. (032) 41-52-827 wew. 11

e-mail: pr.raciborz@gliwice.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Mariusz Klekotka

Zastępca Prokuratora Rejonowego: Jędrzej Gruszkowski

Obszar właściwości

Prokuratura Rejonowa w Raciborzu obejmuje zakresem swego działania miasto Racibórz oraz gminy: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik.


Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej
ul. Kokota 168
41-711 Ruda Śląska
tel. (032) 78-81-520 do 21
fax. (032) 78-82-899 wew. 212

e-mail: pr.ruda@gliwice.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Adam Grzesiczek

Zastępcy Prokuratora Rejonowego: Aleksandra Mazur-Żwaka, Agnieszka Nowicka

Obszar właściwości

Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej obejmuje zakresem swego działania miasto Ruda Śląska.


Prokuratura Rejonowa w Rybniku
ul. Chrobrego 41
44-200 Rybnik
tel. (032) 75-59-020 do 22
fax. (032) 75-59-020 wew. 204

e-mail: pr.rybnik@gliwice.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Tadeusz Żymełka

Zastępcy Prokuratora Rejonowego: Malwina Pawela-Szendzielorz, Barbara Drewniok

Obszar właściwości

Prokuratura Rejonowa w Rybniku obejmuje zakresem swego działania miasto Rybnik oraz gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.


Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach
ul. Opolska 21
42-600 Tarnowskie Góry
tel. (032) 76-85-400
fax. (032) 76-85-401

e-mail: pr.tarnowskiegory@gliwice.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Anna Szymocha – Żak

Zastępca Prokuratora Rejonowego: Beata Huras

Obszar właściwości

Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach obejmuje zakresem swego działania miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice.

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach  z siedzibą w Piekarach Śląskich

ul. Bytomska 343
41-940 Piekary Śląskie
tel. (032) 76-80-134 do 135
fax. (032) 76-80-134 wew.208

e-mail: pr.piekary@gliwice.po.gov.pl

p.o. Kierownik Ośrodka Zamiejscowego: Justyna Rzeszut-Sieńkowska

Obszar właściwości

Ośrodek Zamiejscowy w Piekarach Śląskich i zakresem swojego działania obejmuje obszar miasta Piekary Śląskie.


Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim
ul. Ks. W. Kubsza 28 B
44–300 Wodzisław Śląski
tel. (032) 45-52-911 do 912
fax. (032) 45-52-911 do 912 wew. 228

e-mail: pr.wodzislaw@gliwice.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Marcin Felsztyński

Zastępca Prokuratora Rejonowego: Rafał Figura

Obszar właściwości

Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim obejmuje zakresem swego działania miasta: Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski oraz gminy: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana.


Prokuratura Rejonowa w Zabrzu
ul. Pawliczka 1
41–800 Zabrze
tel. (032) 27-13-291  do 92
fax: (032) 27-13-291 do 92 wew. 248 lub 37-62-525

e-mail:   pr.zabrze@gliwice.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Wojciech Czapczyński

Zastępcy Prokuratora Rejonowego: Ewa Grott, Jarosław Dorczak

Obszar właściwości

Prokuratura Rejonowa w Zabrzu obejmuje zakresem swego działania miasto Zabrze.


Prokuratura Rejonowa w Żorach
ul. Wodzisławska 1
44–240 Żory
tel. (032) 43-50-877, 43 50 755
fax. (032) 43-50-877 wew. 44

e-mail: pr.zory@gliwice.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Leszek Urbańczyk

Zastępca Prokuratora Rejonowego: Arkadiusz Honysz

Obszar właściwości

Prokuratura Rejonowa w Żorach obejmuje zakresem swego działania miasto Żory.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewelina Szczyrba
Informację udostępnił: Ewelina Szczyrba
Data wytworzenia informacji: 2017-02-08
Data udostępnienia informacji: 2013-10-09
Liczba odsłon: 21 801

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj