Informacja o wartości środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych jej Prokuratur Rejonowych.

Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty: 889 637,27
Budynki, lokale i budowle: 5 312 148,82
w tym budynki: 5 232 315,22
Urządzenia techniczne i maszyny: 697 245,83
Środki transportu: 129 234,24
Inne środki trwałe: 42 794,71
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:7 071 060,87

Informacja o wartości środków trwałych znajdujących się w:

Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty: —————-
Budynki, lokale i budowle: ——————
w tym budynki: ————–
Urządzenia techniczne i maszyny: 167 979,40
Środki transportu:———-
Inne środki trwałe: 14 818,84
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 182 798,24

Prokuraturze Rejonowej Gliwice – Zachód
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty: —————–
Budynki, lokale i budowle : ————-
w tym budynki: —————–
Urządzenia techniczne i maszyny: 8 091,39
Środki transportu: 17 032,20
Inne środki trwałe: 3 113,92
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 28 237,51

Prokuraturze Rejonowej Gliwice – Wschód
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty: ——————-
Budynki, lokale i budowle: —————
w tym budynki: ——————-
Urządzenia techniczne i maszyny: 7 761,18
Środki transportu: ———————
Inne środki trwałe: 3 113,92
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 10 875,10

Prokuraturze Rejonowej w Rudzie Śląskiej
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty : 158 719,00
Budynki, lokale i budowle: 1 546 521,83
w tym budynek: 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokota 168
Forma własności–trwały zarząd : 1 546 521,83
Urządzenia techniczne i maszyny: 26 232,08
Środki transportu: – ———
Inne środki trwałe: 7 797,64
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 1 739 270,55

Prokuraturze Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty: —————
Budynki, lokale i budowle: ————–
w tym budynki: ———————-
Urządzenia techniczne i maszyny:14 767,88
Środki transportu: 7 549,76
Inne środki trwałe: ———-
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:22 317,64

Prokuraturze Rejonowej w Raciborzu
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty: ——————
Budynki, lokale i budowle: ————–
w tym budynki:——————-
Urządzenia techniczne i maszyny: 8 201,96
Środki transportu: ————
Inne środki trwałe : ———-
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 8 201,96

Prokuraturze Rejonowej w Rybniku
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty : 434 850,00
Budynki, lokale i budowle: 1 231 281,30
w tym budynek: 44 – 200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 41
Forma własności – trwały zarząd: 1 151 448,60
Urządzenia techniczne i maszyny: 30 265,45
Środki transportu: ———-
Inne środki trwałe: 7 722,55
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 1 704 119,30

Prokuraturze Rejonowej w Tarnowskich Górach
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty: 278 983,39
Budynki, lokale i budowle:1 328 745,77
w tym budynek: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 21
Forma własności – trwały zarząd: 1 328 745,77
Urządzenia techniczne i maszyny: 369 630,86
Środki transportu: 52 326,14
Inne środki trwałe: 3 113,92
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 2 032 800,08

Ośrodku Zamiejscowym w Piekarach Śląskich
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty: ————————
Budynki, lokale i budowle: —————–
W tym budynki:————————-
Urządzenia techniczne i maszyny: 9 489,06
Środki transportu: ————–
Inne środki trwałe: ————–
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 9 489,06

 

Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty : 17 084,88
Budynki, lokale i budowle:———————-
w tym Budynek: 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kubsza 2
Forma własności – trwały zarząd: 1 205 599,92
Urządzenia techniczne i maszyny: 25 438,80
Środki transportu: 52 326,14
Inne środki trwałe: ————-
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 1 300 449,74

Prokuraturze Rejonowej w Zabrzu
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty:—————-
Budynki, lokale i budowle:——————
w tym budynki:———————–
Urządzenia techniczne i maszyny: 18 272,76
Środki transportu: ———–
Inne środki trwałe: 3 113,92
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 21 368,68

Prokuraturze Rejonowej w Żorach
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty:——————-
Budynki, lokalei budowle: —————-
w tym budynki:———————
Urządzenia techniczne i maszyny: 11 115,01
Środki transportu: ————–
Inne środki trwałe: ————
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 11 115,01

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewelina Szczyrba
Informację udostępnił: Ewelina Szczyrba
Data wytworzenia informacji: 2017-06-22
Data udostępnienia informacji: 2013-10-01
Liczba odsłon: 2 632