Sprawozdania finansowe Prokuratury Okręgowej w Gliwicach za rok 2019 – link

Sprawozdania finansowe Prokuratury Okręgowej w Gliwicach za rok 2018 – link

 

Majątek Prokuratury
Informacja o wartości środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych jej Prokuratur Rejonowych.

Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grunty:                                                                1 269 230,35
Budynki, lokale i budowle:                               9 136 533,42

w tym budynki:                                                  8 868 807,48

Urządzenia techniczne i maszyny:                     328 928,66

Środki transportu:                                                  87 186,22

Inne środki trwałe:                                                    9 635,23

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:                 10 831 513,88

Informacja o wartości środków trwałych znajdujących się w:

Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach

Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grunty: —————-

Budynki, lokale i budowle: ——————

w tym budynki: ————–
Urządzenia techniczne i maszyny                    65 985,82

Środki transportu:———-                                       180,50
Inne środki trwałe:                                                2 611,00

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:                     68 777,32

Prokuraturze Rejonowej Gliwice – Zachód
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grunty: —————–
Budynki, lokale i budowle : ————-

w tym budynki: —————–
Urządzenia techniczne i maszyny:                   4 006,11

Środki transportu:
Inne środki trwałe:                                                 506,80
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:                     4 512,91

Prokuraturze Rejonowej Gliwice – Wschód
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grunty: ——————-
Budynki, lokale i budowle: —————

w tym budynki: ——————-
Urządzenia techniczne i maszyny:                    38 130,60

Środki transportu: ———————
Inne środki trwałe:                                                    506,80

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:                     38 637,40

Prokuraturze Rejonowej w Rudzie Śląskiej
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grunty :                                                                158 719,00

Budynki, lokale i budowle:                             1 595 183,27

w tym budynek: 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokota 168

Forma własności  –  trwały zarząd :               1 386 075,59

Urządzenia techniczne i maszyny:                        4 092,69

Środki transportu: – ———

Inne środki trwałe:                                                   2 067,88
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:                  1 760 062,84

Prokuraturze Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2020r.

Grunty: —————
Budynki, lokale i budowle: ————–

w tym budynki: ———————-
Urządzenia techniczne i maszyny:                           2560,21

Środki transportu:
Inne środki trwałe: ———-

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:                             2560,21

Prokuraturze Rejonowej w Raciborzu
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grunty: ——————
Budynki, lokale i budowle: ————–

w tym budynki:——————-
Urządzenia techniczne i maszyny:                         604,52

Środki transportu: ————

Inne środki trwałe : ———-

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:                          604,52

Prokuraturze Rejonowej w Rybniku
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grunty :                                                                     434 850,00

Budynki, lokale i budowle:                                  1 074 602,46

w tym budynek: 44 – 200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 41

Forma własności – trwały zarząd:                    1 015 984,20
Urządzenia techniczne i maszyny:                          9 337,44

Środki transportu: ———-

Inne środki trwałe:                                                     2 929,15

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:                     1 521 719,05

Prokuraturze Rejonowej w Tarnowskich Górach
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grunty:                                                                  278 983,39

Budynki, lokale i budowle:                              1 195 128,89
w tym budynek: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 21

Forma własności – trwały zarząd:                  1 195 128,89

Urządzenia techniczne i maszyny:                   193 800,24
Środki transportu:                                                 19 847,66
Inne środki trwałe:                                                     506,80
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:                 1 688 266,98

Ośrodku Zamiejscowym w Piekarach Śląskich
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grunty: ————————
Budynki, lokale i budowle: —————–

W tym budynki:————————-

Urządzenia techniczne i maszyny:                     2 360,70
Środki transportu: ————–
Inne środki trwałe: ————–
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:                      2 360,70

Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grunty :                                                                  10 677,96

Budynki, lokale i budowle:—————–       1 076 428,32

w tym budynek: 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kubsza 2

Forma własności – trwały zarząd:               1 076 428,32

Urządzenia techniczne i maszyny:                     3 819,72

Środki transportu:                                              19 847,66
Inne środki trwałe: ————-
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:               1 110 773,66

Prokuraturze Rejonowej w Zabrzu
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grunty:—————-                                               386 000,00
Budynki, lokale i budowle:                              4 195 190,48

w tym budynek i:  44-800 Zabrze ul. Pawliczka 1

Forma własności – trwały zarząd:                   4 195 190,48

Urządzenia techniczne i maszyny:                         1 783,32

Środki transportu: ———–                                    47 310,40

Inne środki trwałe: ———-                                         506,80

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:                  4 630 791,00

Prokuraturze Rejonowej w Żorach
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grunty:——————-
Budynki, lokale  i budowle: —————-

w tym budynki:———————
Urządzenia techniczne i maszyny                       2 447,29

Środki transportu: ————–
Inne środki trwałe: ————
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:                       2 447,29

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewelina Szczyrba
Informację udostępnił: Ewelina Szczyrba
Data wytworzenia informacji: 2017-06-22
Data udostępnienia informacji: 2013-10-01
Liczba odsłon: 5 220

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj