Sprawozdania finansowe Prokuratury Okręgowej w Gliwicach za rok 2018 – link

 

Informacja o wartości środków trwałych według stanu na dzień 31.12.2018 r.:

Informacja o wartości środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych jej Prokuratur Rejonowych.

Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty: 1 273 501,63
Budynki, lokale i budowle: 9 764 623,02
w tym budynki: 5 232 315,22
Urządzenia techniczne i maszyny: 523 606,04
Środki transportu: 91 516,00
Inne środki trwałe: 31 443,43
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 11 684 690,12

Informacja o wartości środków trwałych znajdujących się w:

Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty: ———
Budynki, lokale i budowle: ———
w tym budynki: ———
Urządzenia techniczne i maszyny: 63 137,66
Środki transportu: ———
Inne środki trwałe: 10 451,44
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 73 589,10

Prokuraturze Rejonowej Gliwice – Zachód
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty: ———
Budynki, lokale i budowle : ———
w tym budynki: ———
Urządzenia techniczne i maszyny: 6 729,63
Środki transportu: 8 516,04
Inne środki trwałe: 2 244,88
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 17 490,55

Prokuraturze Rejonowej Gliwice – Wschód
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty: ———
Budynki, lokale i budowle: ———
w tym budynki: ———
Urządzenia techniczne i maszyny: 50 481,48
Środki transportu: ———
Inne środki trwałe: 2 244,88
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 52 726,36

Prokuraturze Rejonowej w Rudzie Śląskiej
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty : 158 719,00
Budynki, lokale i budowle: 1 722 828,47
w tym budynek: 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokota 168
Forma własności – trwały zarząd : 1 493 039,75
Urządzenia techniczne i maszyny: 18 261,33
Środki transportu: ———
Inne środki trwałe: 5 887,72
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 1 905 696,52

Prokuraturze Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty: ———
Budynki, lokale i budowle: ———
w tym budynki: ———
Urządzenia techniczne i maszyny: 7 650,61
Środki transportu:
Inne środki trwałe: ———
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 7 650,61

Prokuraturze Rejonowej w Raciborzu
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty: ———
Budynki, lokale i budowle: ———
w tym budynki: ———
Urządzenia techniczne i maszyny: 5 377,64
Środki transportu: ———
Inne środki trwałe : ———
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 5 377,64

Prokuraturze Rejonowej w Rybniku
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty : 434 850,00
Budynki, lokale i budowle: 1 179 055,02
w tym budynek: 44 – 200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 41
Forma własności – trwały zarząd: 1 106 293,80
Urządzenia techniczne i maszyny: 31 049,28
Środki transportu: ———
Inne środki trwałe: 6 124,75
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 1 651 079,05

Prokuraturze Rejonowej w Tarnowskich Górach
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty: 278 983,39
Budynki, lokale i budowle: 1 284 206,81
w tym budynek: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 21
Forma własności – trwały zarząd: 1 284 206,81
Urządzenia techniczne i maszyny: 295 738,34
Środki transportu: 41 499,98
Inne środki trwałe: 2 244,88
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 1 902 673,40

Ośrodku Zamiejscowym w Piekarach Śląskich
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty: ———
Budynki, lokale i budowle: ———
W tym budynki: ———
Urządzenia techniczne i maszyny: 6 821,10
Środki transportu: ———
Inne środki trwałe: ———
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 6 821,10

Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty : 14 949,24
Budynki, lokale i budowle: 1 162 542,72
w tym budynek: 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kubsza 2
Forma własności – trwały zarząd: 1 162 542,72
Urządzenia techniczne i maszyny: 17 940,60
Środki transportu: 41 499,98
Inne środki trwałe: ———
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 1 236 932,54

Prokuraturze Rejonowej w Zabrzu
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty: 386 000,00
Budynki, lokale i budowle: 4 415 990,00
w tym budynek: 44-800 Zabrze ul. Pawliczka 1
Forma własności – trwały zarząd: 4 415 990,00
Urządzenia techniczne i maszyny: 12 484,44
Środki transportu: ———
Inne środki trwałe: 2 244,88
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 4 816 719,32

Prokuraturze Rejonowej w Żorach
Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty: ———
Budynki, lokale i budowle: ———
w tym budynki: ———
Urządzenia techniczne i maszyny: 7 933,93
Środki transportu: ———
Inne środki trwałe: ———
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 7 933,93

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewelina Szczyrba
Informację udostępnił: Ewelina Szczyrba
Data wytworzenia informacji: 2017-06-22
Data udostępnienia informacji: 2013-10-01
Liczba odsłon: 3 897