Prokuraturą Okręgową w Gliwicach kieruje Prokurator Okręgowy przy udziale dwóch Zastępców Prokuratora Okręgowego.

Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Gliwicach została określona Zarządzeniem Nr 7/2018 Prokuratora Okręgowego w Gliwicach z dnia 16 stycznia 2018 roku.

W skład Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Wydział I Śledczy, w tym Dział do Spraw Błędów Medycznych
 2. Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
 3. Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
 4. Wydział V Organizacyjny,
 5. Wydział VI Sądowy,
 6. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny,
 7. Samodzielny IX Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz,
 8. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 9. Stanowisko Audytora wewnętrznego,
 10. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych,
 11. Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,
 12. Stanowisko Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewelina Szczyrba
Informację udostępnił: Ewelina Szczyrba
Data wytworzenia informacji: 2017-02-03
Data udostępnienia informacji: 2010-05-05
Liczba odsłon: 11 255

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj