Wszystkie jednostki podległe Prokuraturze Okręgowej w Katowicach pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

 


Prokuratura Rejonowa w Będzinie

ul. Modrzejowska 73A, 42-501 Będzin

Tel. centrala: +48 (32) 267-61-21

Tel. sekretariat: +48 (32) 267-61-21

Fax: +48 (32) 267-34-48 wew. 111

bedzin@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny: miasta Będzin, Czeladź, Wojkowice, oraz gminy: Bobrowniki, Psary

Prokurator Rejonowy: Monika Jankowska
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Edyta Czapla-Nowak
Z-ca Prokuratora Rejonowego:

Intersanci w Prokuraturze Rejonowej w Będzinie przyjmowani są w dni robocze w godz. 8:30-14:30, a w poniedziałki do godz. 17:00.

Prokurator Rejonowy lub Z-ca Prokratora Rejonowego przyjmuje w sprawie skarg i wniosków codziennie, poza dniami wolnymi od pracy i świętami w godz.8:30-11:30 oraz w poniedziałki w godz. 14:30-15:30.


Prokuratura Rejonowa w Bytomiu

ul. Sądowa 2, 41-900 Bytom,

Tel. centrala: +48 (32) 281-14-31 do 32

Tel. sekretariat: +48 (32) 281-23-08

Fax.: +48 (32) 281-23-09

bytom@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny: miasto Bytom

Prokurator Rejonowy: Dorota Nowak
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Karina Kamińska-Synowiec
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Sabina Konicz

Intersanci w Prokuraturze Rejonowej w Bytomiu przyjmowani są w każdy poniedziałake w godz. 9:00-17:00, a od wtorku do piątku w godz. 9:00-14:00.

Widzenia z tymczasowo aresztowanymi udzielane są w każdy czwartek w godz. 9:00 – 14:00.

Biuro podawcze czynne jest codziennie w godz. 9:00-15:00.

W sprawie skarg i wniosków Prokurator Rejonowy w Bytomiu przyjmuje w każdą środę w godz. 10:00-14:00.

Zastępca wyznaczony przez Prokuratura Rejonowego przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15:30-17:00.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą interesantów zgłaszających się w sprawach związanych z faktem zgonu osób, których dotyczy postępowanie prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w Chorzowie, oraz w sprawach tego typu, iż zwłoka w ich przyjęciu może narazić ich na poważną szkodę.


Prokuratura Rejonowa w Chorzowie

Plac Piastowski 17, 41-500 Chorzów

Tel. centrala: +48 (32) 779-61-01

Tel. sekretariat: +48 (32) 779-61-04

Fax: +48 (32) 779-61-60

chorzow@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny: miasta: Chorzów, Świętochłowice


Prokurator Rejonowy:
Katarzyna Małecka-Kowalczyk
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Cezary Golik

W sprawach zarejetrowanych w Prokuraturze Rejonowej w Chorzowie intersantów przyjmujwych prokurator lub asesor prowadzący albo nadzorujący dane postępowanie, a w razie jego nieobecności prokurator lub asesor, który zgodnie z obowiązującym podziałem czynności służbowych zastepuje nieobecnego. W sprawach nie zarejestrowanych w Prokuraturze Rejonowej w Chorzowie przyjmuje Prokurator Rejonowy, jego zastępcy albo wyznaczony przez nich prokurator lub asesor. Przyjmowanie interesantów w tych
sprawach odbywa się w poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 17:00, z tym zastrzeżeniem, że interesantów w sprawach udzielania widzeń z osobami tymczasowo aresztowanymi przyjmuje się w czwartki od godz. 9:00 do 14:00.

Interesantów zgłaszających się do Prokuratury Rejonowej w Chorzowie w ramach dyżuru pełnionego po godzinach urzędowania Prokuratury Rejonowej w Chorzowie przyjmuje pełniący dyżur prokurator lub asesor. Dyżury mają miejsce w poniedziałki od godz. 15:30 do godz. 17:00.

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmują Prokurator Rejonowy albo jego zastępcy w każdy wtorek od godz. 9:00 do godz. 16:00.


 

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej

ul. Graniczna 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel. centrala: +48 (32) 639-61-00

Tel. sekretariat: +48 (32) 639-61-20

Fax.: +48 (32) 639-61-00  wew. 127

dabrowa@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny: miasta: Dąbrowa Górnicza, Sławków

Prokurator Rejonowy: Luiza Trela
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Edyta Szczygieł
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Katarzyna Pietraszek-Rybak

Interesantów przyjmują prokuratorzy i pracownicy prokuratury od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

W ramach skarg i wniosków przyjmują Prokurator Rejonowy i Zatępcy Prokuratora Rejonowego w poniedziałki, w godzinach od 15:30 do 16.30.


Prokuratura Rejonowa w Jaworznie

ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-603 Jaworzno

Tel. centrala: +48 (32) 615-57-01

Tel. sekretariat: +48 (32) 615-56-38

Fax.: +48 (32) 615-57-01 wew. 99

jaworzno@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny: miasto Jaworzno

Prokurator Rejonowy: Jacek Nowicki
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Katarzyna Harmatys-Dudek

Interesanci są przyjmowani codziennie w godz. 10:00 do 14:00 przez obecnych w prokuraturze prokuratorów, a nadto w każdy poniedziałek w godz. 13:00 do 17:00 przez prokuratora, który w danym tygodniu zobowiązany jest pełnić dyżur.


Prokuratura Rejonowa Katowice-Południe w Katowicach

ul. Wita Stwosza 31, Piętro XVII i XVIII , 40-042 Katowice

Tel. centrala: +48 (32) 251-72-22

Tel. sekretariat: +48 (32) 203-68-32

fax: +48 (32) 133 54 43

poludnie@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny:

Część miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki z granicą administracyjną miasta Mikołów, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Mikołów, Tychy, Lędziny i Mysłowice do skrzyżowania granicy administracyjnej miasta Mysłowice z traktem leśnym, wzdłuż traktu leśnego w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Rudolfa Zubera i ul. Bielską włącznie, następnie wzdłuż traktu leśnego w kierunku północnym do ul. 73 Pułku Piechoty nr 5 włącznie, ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku wschodnim do wysokości ul. Pszczyńskiej włącznie, wzdłuż ul. Pszczyńskiej i Murckowskiej do skrzyżowania z ul. Bagienną i al. Walentego Roździeńskiego, wzdłuż al. Walentego Roździeńskiego do skrzyżowania z al. Wojciecha Korfantego, wzdłuż al. Wojciecha Korfantego do Rynku Miasta Katowice, następnie wzdłuż ul. Św. Jana włącznie do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego, ul. Wojewódzką i ul. Tadeusza Kościuszki, wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki włącznie do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta Mikołów.

Prokurator Rejonowy: Bogusława Szczepanek-Siejka
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Sławomir Barnaś

Dział do spraw Wojskowych:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2019r. (Dz.U.2019.245) w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach utworzony został Dział do spraw Wojskowych, który obejmuje swoim działaniem obszar województwa śląskiego.

W Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach interesantów przyjmuje się w poniedziałki w godz. 10:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Powyższe ograniczenie czasowe nie dotyczy interesantów zgłaszających się w sprawie zgonów, którzy przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.

Interesantów w poniedziałki po godz. 15:30 do godz. 17:00 przyjmuje wyznaczony prokurator i pracownik sekretariatu.

W ramach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Prokurator Rejonowy lub Jego Zastępca w poniedziałki w godz. 10:00 do 17:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach.Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ w Katowicach

ul. Pocztowa 8, 40-002 Katowice

Tel. centrala: +48 (32) 258-70-21 do 24

Tel. sekretariat: +48 (32) 258-70-21 wew. 113

Fax: +48 (32) 258-70-21 wew. 120

polnoc@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny:
Część miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania ul. Złotej z granicą administracyjną miasta Chorzów, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Chorzów i Siemianowice Śląskie do skrzyżowania z al. Wojciecha Korfantego, al. Wojciecha Korfantego do Rynku Miasta Katowice włącznie, następnie wzdłuż ul. św. Jana do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego, ul. Wojewódzką i ul. Tadeusza Kościuszki, wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z al. Górnośląską, wzdłuż al. Górnośląskiej włącznie do wiaduktu kolejowego na wysokości ul. Kochłowickiej i al. Górnośląskiej, następnie w kierunku północnym wzdłuż torów kolejowych do wiaduktu kolejowego nad skrzyżowaniem torowisk włącznie, następnie w linii prostej do punktu na wysokości posesji przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, dalej środkiem kanału wodnego (dopływ rzeki Rawa) do skrzyżowania z ul. Gliwicką, następnie wzdłuż ul. Grudmanna włącznie do skrzyżowania z ul. Chorzowską, ul. Chorzowską włącznie do skrzyżowania z ul. Złotą.

Prokurator Rejonowy: Katarzyna Kluczewska
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Anna Musiorska

Interesantów przyjmują wyznaczeni przez Prokuratora Rejonowego lub jego Zastępcę Prokuratorzy w poniedziałki w godz. 10:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godz. 9:00 do 14:00.

Interesantów w ramach skarg i wniosków przyjmują Prokurator Rejonowy, jego Zastępca oraz prokuratorz imiennie wyznaczeni przez Prokuratora Rejonowego w poniedziałki w godz. 10:00 do 17:00.

Sekretariat przyjmuje strony w godzinach pracy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.


Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach

ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice

Tel. centrala: +48 (32) 254-02-01

Tel. sekretariat:+48 (32) 254-02-01 wew.24

Fax:+48 (32) 25402-01 wew. 55

wschod@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny:
Część miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania al. Wojciecha Korfantego z granicą administracyjną miasta, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Siemianowice Śląskie, Czeladź, Sosnowiec i Mysłowice do skrzyżowania granicy administracyjnej miasta Mysłowice z traktem leśnym, wzdłuż traktu leśnego w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Bielską i ul. Rudolfa Zubera, następnie wzdłuż traktu leśnego w kierunku północnym do posesji nr 5 przy ul. 73 Pułku Piechoty, wzdłuż ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku wschodnim do wysokości ul. Pszczyńskiej, następnie wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Mańkowskiej do skrzyżowania z ul. Bagienną i al. Walentego Roździeńskiego włącznie, wzdłuż al. Walentego Roździeńskiego włącznie do skrzyżowania z al. Wojciecha Korfantego, al. Wojciecha Korfantego do granic administracyjnych z miastem Siemianowice Śląskie.

Prokurator Rejonowy: Anna Łukasik

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Magdalena Mączka-Smelcerz

Przyjęcie interesantów odbywa się w poniedziałek w godz. 14:00 do 17:00, oraz od wtorku do piątku w godz. 10:00 do 14:00.

Interesanci przyjmowani są w poniedziałek przez dyżurującego prokuratora, natomiast w pozostałe dni przez wyznaczonego prokuratora.


Prokuratura Rejonowa Katowice-Zachód w Katowicach

ul. Wita Stwosza 31, XXI piętro, 40-042 Katowice

Tel. centrala: +48 (32) 354-46-22 do 23

Tel. sekretariat:  +48 (32) 354-46-22 do 23 wew. 529

Fax.: +48 (32) 133-52-97

zachod@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny:
Część miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki z granicą administracyjną miasta Mikołów, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Ruda Śląska i Chorzów do skrzyżowania ul. Złotą, dalej wzdłuż ul. Chorzowskiej do skrzyżowania z ul. Grudmanna, wzdłuż ul. Grudmanna do skrzyżowania z ul. Gliwicką, następnie środkiem kanału wodnego (dopływ rzeki Rawa) do punktu na wysokości posesji przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 8 włącznie, następnie w linii prostej do wiaduktu kolejowego nad skrzyżowaniem torowisk, wzdłuż torów kolejowych w kierunku południowym do wiaduktu kolejowego na wysokości ul. Kochłowickiej i al. Górnośląskiej włącznie, wzdłuż al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta Mikołów

Prokurator Rejonowy: Wioletta Korusiewicz
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Danuta Dobosz

Strony i interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

W sprawie widzeń z tymczasowo aresztowanymi strony przyjmowane są w czwartek od godz. 9:00 do 15:00.

W ramach skarg i wniosków Prokurator Rejonowy przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 13.00 i od 15.30 do 17.00.


Prokuratura Rejonowa w Mikołowie

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13, 43-190 Mikołów

Tel. centrala: +48 (32) 218-08-00 do 04

Tel. sekretariat: +48 (32) 226-45-09

Fax.: +48 (32) 326-05-94

mikolow@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny: miasta: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze; gminy: Ornontowice, Wyry

Prokurator Rejonowy: Maria Zaręba
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Tomasz Rygiel

Interesanci są przyjmowani w ramach godzin urzędowania Prokuratury Rejonowej w Mikołowie, tj. w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 17:00, oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

W ramach skarg i wniosków Prokurator Rejonowy przyjmuje strony i interesantów we wtorki w godzinach 9:30 do 15.30.


Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach

ul. Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice

Tel. centrala: +48 (32) 316-33-04

Tel. sekretariat : +48 (32) 316-32-88

Fax.: +48 (32) 222-27-89 wew.44

myslowice@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny: miasta: Imielin, Mysłowice; gminy: Chełm Śląski

Prokurator Rejonowy: Dorota Gącik
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Jolanta Gębska-Struska

W Prokuraturze Rejonowej w Mysłowicach interesantów w ramach skarg i wniosków przyjmują Prokurator Rejonowy oraz Zastępca Prokuratura Rejonowego we wtorki w godz. 12:00 do 17:00 w siedzibie Prokuratury.

W Prokuraturze Rejonowej w MYsłowicach interesantów przyjmują wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury w poniedziałki w godz. 13:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godz. 9:00 do 13:00.


Prokuratura Rejonowa w Pszczynie

ul. Stefana Batorego 10, 43-200 Pszczyna

Tel. centrala: +48 (32) 210-31-77

Tel. sekretariat: +48 (32) 210-31-77 wew. 160

Fax.: +48 (32) 449-31-99, 449-91-98

pszczyna@katowice.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Leonard Synowiec
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Marta Kuc

Zakres terytorialny: gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna, Suszec

Strony przyjmowane są w Prokuraturze Rejonowej w Pszczynie w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do 16:30, oraz od wtorku do piątku od 9:00 do 13:00.

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów, wyznaczanych na podstawie zarządzenia kierownika jednostki wydawanego na pocżątku każdego tygodnia.

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w I i III poniedziałek miesiąca od godz. 9:30 do 14:30.

Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmuje strony w II i IV poniedziałek miesiąca od godz. 9:30 do 14:30.


Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Ślaskich

ul. 1-go Maja 11, 41-100 Siemianowice Śląskie

Tel. centrala: +48 (32) 228-31-14

Tel. sekretariat: +48 (32) 228-02-60

Fax.: +48 (32) 228-31-14 wew. 11

siemianowice@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny: Miasta: Siemianowice Śląskie

Prokurator Rejonowy: Beata Cedzyńska
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Katarzyna Bryla

W Prokuraturze Rejonowej w Siemianowicach Śląskich interesanci przyjmowani są w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 do 14:00.

INteresanci w sprawach widzeń z osobami tymczasowo aresztowanymi przyjmowani są w kazdy wtorek i czwartek w godz. od 9:00 do 14:00.

Strony postępowania zgłaszające się w konkretnej sprawie przyjmowani są przez prokuratora nadzorującego postępowanie. Interesantów zgłaszających się w sprawach nie dotyczących prowadzonych postępowań przyjmuje prokurator pełniący dyżur. Prokurator Rejonowych lub jego Zastępca przyjmują strony dopiero po uprzednim przyjęciu przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postepowanie.


Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Południe w Sosnowcu

ul. Aleksandra Janowskiego 14, 41-200 Sosnowiec

Tel. centrala: +48 (32) 297-84-00

Tel. sekretariat: +48 (32) 297-84-13

Fax.: +48 (32) 363-44-39

sosnowiec-pd@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny:
Część miasta Sosnowiec w granicach przebiegających  na południu od skrzyżowania drogi nr DK 86 z granicą administracyjną miasta, następnie wzdłuż granic administracyjnych z miastami Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sławków, Dąbrowa Górnicza do skrzyżowania z Obwodnicą Wschodnią S1, wzdłuż Obwodnicy Wschodniej S1 włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Dąbrowską, wzdłuż ul. Dąbrowskiej do linii kolejowej Sosnowiec Kazimierz – Sosnowiec Dańdówka, wzdłuż tej linii kolejowej włącznie w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, wzdłuż ul. 11 Listopada w kierunku północnym do zbiegu z ul. Generała Władysława Andersa, wzdłuż ul. Generała Władysława Andersa włącznie w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Stanisława Mikołajczyka, wzdłuż ul. Stanisława Mikołajczyka w kierunku południowym do skrzyżowania z linią kolejową Sosnowiec Dańdówka – Sosnowiec Południowy, wzdłuż tej lina kolejowej włącznie w kierunku zachodnim do mostu nad rzeką Czarna Przemsza włącznie, następnie zachodnim obrzeżem rzeki Czarna Przemsza w kierunku północnym do mostu na ul. Parkowej włącznie, wzdłuż ul. Parkowej włącznie w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z linią kolejową biegnącą do KWK Saturn, wzdłuż linii kolejowej biegnącej do KWK Saturn do skrzyżowania z drogą nr DK 86, dalej wzdłuż drogi nr DK 86 w kierunku południowym do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta.

Prokurator Rejonowy: Magdalena Ziobro

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Marcin Stolpa

W Prokuraturze Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu strony i interesantów przyjmuje się w godz. od 9:00 do 14:00, a w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 17:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy i świętami)(ograniczenia czasowe nie dotyczą interesantów zgłaszających się w sprawie zgonów).

Prokurator Rejonowy i Zastępca Prokuratura Rejonowego przyjmują interesantów i strony w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 17:00, natomiast od wtorku do piątku w godzi. od 9:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy i świętami).


Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ w Sosnowcu

ul. Aleksandra Janowskiego 14, 41-200 Sosnowiec

Tel. centrala: +48 (32) 266-48-91

Tel. sekretariat: +48 (32) 363-91-02

Fax.: +48 (32) 363-91-11

sosnowiec-pn@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny:
Część miasta Sosnowiec w granicach przebiegających od na południu od zbiegu drogi nr DK 86 z granicą administracyjną miasta, następnie wzdłuż zachodnich i północnych granic administracyjnych z miastami Katowice, Czeladź, Będzin i Dąbrowa Górnicza do skrzyżowania z Obwodnicą Wschodnią S1, dalej Obwodnicą Wschodnią S1 w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Dąbrowską, następnie ul. Dąbrowską włącznie do linii kolejowej Sosnowiec Kazimierz – Sosnowiec Dańdówka, wzdłuż tej linii kolejowej w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim, do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, ul. 11 Listopada włącznie w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Generała Władysława Andersa, wzdłuż ul. Generała Władysława Andersa w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Stanisława Mikołajczyka, wzdłuż ul. Stanisława Mikołajczyka włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z linią kolejową Sosnowiec Dańdówka – Sosnowiec Południowy, wzdłuż tej linii kolejowej w kierunku zachodnim do mostu nad rzeką Czarna Przemsza, następnie zachodnim obrzeżem rzeki Czarna Przemsza w kierunku północnym do mostu na ul. Parkowej, wzdłuż ul. Parkowej w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z linią kolejową biegnącą do KWK „Saturn”, wzdłuż linii kolejowej biegnącej do KWK „Saturn” włącznie do skrzyżowania z drogą DK 86, wzdłuż drogi DK 86 włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta.

Prokurator Rejonowy: Zbigniew Pawlik
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Michał Łukasik

Prokurator Rejonowy i Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmują interesantów od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, a w poniedziałki od godziny 10:00 do 17:00.


Prokuratura Rejonowa w Tychach

ul. Wojska Polskiego 8, 43-100 Tychy

Tel. centrala: +48 (32) 788-23-00

Tel. sekretariat: +48 (32) 788-23-10

Fax: +48 (32) 788-23-57

tychy@katowice.po.gov.pl

Zakres terytorialny: miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy; gminy: Bojszowy, Kobiór

Prokurator Rejonowy: Monika Stalmach-Ćwikowska
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Maria Paszek

Interesantów przyjmuje się w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00 a od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

Interesantów przyjmują wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury.

 

Interesantów w ramach skarg i wniosków przyjmuje się w poniedziałki, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Interesantów w ramach skarg i wniosków przyjmują Prokurator Rejonowy oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Iwona Skrzypek
Informację udostępnił: Maciej Zientara
Data wytworzenia informacji: 2017-11-22
Data udostępnienia informacji: 2013-10-01
Liczba odsłon: 10 788