Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

 1. Bilans
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu
 4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

 1. Bilans
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu
 4. Informacja dodatkowa

Wartość brutto środków trwałych wg. ewidencji księgowej na dzień 31.12.2017 r.

 1. Grunty – 3 684 259,00 zł.
 2. Budynki, garaże – 16 584 459,41 zł.
 3. Place, ogrodzenia – 165 238,38 zł.
 4. Komputery, sprzęt informatyczny – 3 655 507,03 zł.
 5. Specjalistyczne maszyny – 54 330,42 zł.
 6. Urządzenia techniczne  – 2 476 489, 08 zł.
 7. Środki transportowe – 1 054 446,78 zł.
 8. Maszyny, kserokopiarki – 488 537,20 zł.

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem – 28 163 267,30 zł.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Tomczak
Informację udostępnił: Maciej Zientara
Data wytworzenia informacji: 2009-11-12
Data udostępnienia informacji: 2018-03-08
Liczba odsłon: 5 240

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj