Prokuratura Okręgowa w Katowicach - statystyki, sprawozdania, kontrole

W roku 2012 we właściwości działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach pozostawały Prokuratury Rejonowe w:
1.     Będzinie,
2.     Bytomiu,
3.     Chorzowie,
4.     Dąbrowie Górniczej,
5.     Jaworznie,
6.     Katowice –Zachód w Katowicach,
7.     Katowice – Wschód w Katowicach,
8.     Katowice-Południe w Katowicach,
9.     Katowice – Północ w Katowicach,
10.   Mikołowie,
11.   Mysłowicach,
12.   Pszczynie,
13.   Siemianowicach Śląskich,
14    Sosnowiec – Południe w Sosnowcu,
15.   Sosnowiec – Północ w Sosnowcu,
16.   Tychach.

Łącznie w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach i Prokuraturach Rejonowych na koniec grudnia 2012 roku na etatach orzeczniczych zatrudnionych było 299  prokuratorów i  28  asesorów.

W 2012 roku do prokuratur okręgu katowickiego wpłynęło ogółem 62 994 spraw .
Ogółem zakończono postępowania w 62 923 spraw, zaś w biegu na koniec 2012 roku pozostawało 4 641 spraw, co stanowi 88,41% do średniomiesięcznego wpływu.

W 2012 roku do repertorium „Pc” wpisano łącznie 5 555 spraw, z czego załatwiono 5 479 spraw. Na 2012 rok pozostało do załatwienia 904 sprawy wpisanych do repertorium „Pc”.
W 2012 roku do repertorium „Pa” wpisano łącznie 1 840 spraw, a załatwiono 1 834 spraw.
W roku 2012 prokuratorzy okręgu katowickiego skierowali do sądów 15 571 aktów oskarżenia przeciwko 18 972 osobom, co stanowi 31,6% ogółu załatwionych spraw (bez odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego), zaś 41% ogółu załatwionych spraw licząc bez odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego i umorzeń postępowania wobec niewykrycia sprawcy.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku skierowano do sądów 722 wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec 760 osób, co stanowi 1,47% do ogółu załatwionych spraw bez odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego i 46 wniosków o umorzenie postępowania na podstawie art. 324 kpk (0,09% do ogółu załatwionych spraw bez odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego).

W roku ubiegłym roku, umorzono z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu 185 postępowań, co stanowi 0,38% ogółu załatwionych postępowań bez odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego.
W 2012 roku w rejestrze „Dsn” odnotowano łącznie 226 spraw. W 2012 roku w rejestrze „Dsa” zarejestrowano łącznie 1 724 spraw, w tym rozstrzygnięto 946 sporów kompetencyjnych.

Wpłynęło 5 087 zażaleń na postanowienia kończące postępowanie oraz postanowienia i decyzje wydane w toku postępowania przygotowawczego.
W ramach „III Oz” zarejestrowano ogółem 638 sprawy, w tym:

  • skierowano 224  wniosków o udzielenie pomocy prawnej za granicą,
  • zrealizowano 160 wniosków o pomoc prawną z zagranicy,
  • skierowano 20 wniosków o wdrożenie międzynarodowych poszukiwań podejrzanych listami gończymi,
  • skierowano 21 wniosków o wydanie europejskiego nakazu aresztowania,
  • w 10 sprawach przekazano ściganie za granicę, a w 13 przejęto ściganie,

Zwierzchnim nadzorem służbowym objęto 36 spraw związanych z zagrożeniem życia i zdrowia spowodowanym nie przestrzeganiem zasad BHP
W 2012 roku przeprowadzono 3 wizytacje Prokuratur Rejonowych w: Mikołowie, Katowice-Południe w Katowicach i Katowice – Północ w Katowicach oraz 2 lustracje problemowe dotyczące:

  • prawidłowości prowadzenia spraw trwających powyżej 6 miesięcy do 1 roku i od 3 miesięcy do 6 miesięcy wg stanu na dzień 31.05.2012 roku w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach,
  • spraw zawieszonych w II półroczu 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Mysłowicach, Sosnowcu-Północ i Sosnowcu-Południe.

Przeprowadzono następujące kontrole prawidłowości prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w formie zapisu elektronicznego

Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego nr 73/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w okresie 14 do 18 maja przeprowadzono kontrole prawidłowości prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w formie zapisu elektronicznego oraz nieelektronicznego w Prokuraturach Rejonowych Katowice Wschód w Katowicach oraz Katowice Zachód w Katowicach.

Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego nr 144/12 z dnia 3 października 2012 roku w okresie 10 do 12 października przeprowadzono kontrole prawidłowości prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w formie zapisu elektronicznego w Prokuraturze Rejonowej Sosnowiec Południe w Sosnowcu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Maciej Zientara
Informację udostępnił: Maciej Zientara
Data wytworzenia informacji: 2008-06-05
Data udostępnienia informacji: 2018-03-12
Liczba odsłon: 4 666