Wartość bilansowa majątku Prokuratury Regionalnej w Katowicach według stanu na dzień 31.12.2017r.

  1. Budynki i budowle – 404.198,35 zł.
  2. Urządzenia techniczne i maszyny – 601.971,38 zł.
  3. Środki transportu – 63.606,67 zł.
  4. Inne środki trwałe – 31.362,24 zł.
  5. Rzeczowe aktywa trwałe ogółem – 1.101.138,64 zł.

 

Wartość bilansowa majątku Prokuratury Regionalnej w Katowicach według stanu na dzień 31.12.2016r.

  1. Budynki i budowle – 418.935,49 zł.
  2. Urządzenia techniczne i maszyny – 936.770,48 zł.
  3. Środki transportu – 89.360,84 zł.
  4. Inne środki trwałe – 38.225,31 zł.
  5. Rzeczowe aktywa trwałe ogółem – 1.483.292,12 zł.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mirosława Zawiła
Informację udostępnił: Tomasz Liszka
Data wytworzenia informacji: 2018-04-10
Data udostępnienia informacji: 2018-04-10
Liczba odsłon: 2 733