Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016.177 ze zm.) prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym (§ 1) przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska prokuratora (§ 5).

Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości prokuratora lub asesora prokuratury. Na wniosek prokuratora, który złożył oświadczenie, prokurator przełożony może podjąć decyzję o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla prokuratora lub osób dla niego najbliższych (§ 7).

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. (§ 7a).


Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach za 2019 rok:

Błach Krzysztof

Cioś Marek

Dybkowski Wojciech

Funiok Elżbieta

Gniza-Osiadacz Dorota

Gózd Mariusz

Gózd Mariusz – sprostowanie za 2019 rok

Guia Violetta

Irzyńska Marta

Jaworek-Kaziród Bożena

Kordula Ewa

Kornakiewicz Jolanta

Kosowska Jolanta

Kraska Ewa

Kunert Ireneusz

Masłowski Piotr

Matyja Wiesław

Pałka Tomasz

Piecha-Cimalla Jolanta

Piekarski Tomasz

Pietreczek Tomasz

Pustelnik Zbigniew

Rogowski Konrad

Słowińska Małgorzata

Stasica-Kaczorowska Brygida

Stebel-Seweryn Danuta

Stolarczyk Izabela

Urgacz Krzysztof

Wacławowicz Dorota

Wiora Dariusz

Wolny Piotr

Wychowałek-Szczygieł Katarzyna

Zawojska Agnieszka

Ziaja Ewa

Ziaja Ewa – sprostowanie za 2019 rok

Prokurator Regionalny w Katowicach, działając na podstawie art. 104 § 7 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (j.t.Dz.U.2019.740), objął ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym prokuratora Leszka Sroki.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach za 2018 rok:

Błach Krzysztof

Cioś Marek

Dybkowski Wojciech

Głuch Sebastian

Gniza-Osiadacz Dorota

Gózd Mariusz

Guia Violetta

Irzyńska Marta

Jaworek-Kaziród Bożena

Kordula Ewa

Kornakiewicz Jolanta

Kosowska Jolanta

Kuk Krzysztof

Kunert Ireneusz

Masłowski Piotr

Matyja Wiesław

Pałka Tomasz

Piecha-Cimalla Jolanta

Piekarski Tomasz

Pietreczek Tomasz

Pustelnik Zbigniew

Rogowski Konrad

Słowińska Małgorzata

Stebel-Seweryn Danuta

Stolarczyk Izabela

Urgacz Krzysztof

Wacławowicz Dorota

Wiora Dariusz

Wolny Piotr

Wychowałek-Szczygieł Katarzyna

Ziaja Ewa

Zubert Paweł (w związku ze zrzeczeniem się stanowiska prokuratora)

Prokurator Regionalny w Katowicach, działając na podstawie art. 104 § 7 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1452 z późn. zm.), objął ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym Adama Rocha, który zrzekł się stanowiska prokuratora.

Prokurator Regionalny w Katowicach, działając na podstawie art. 104 § 7 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (j.t.Dz.U.2019.740), objął ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym prokuratora Leszka Sroki.


Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach za 2017 rok:

Bednarek Małgorzata

Błach Krzysztof

Cioś Marek

Dybkowski Wojciech

Gniza-Osiadacz Dorota

Gózd Mariusz

Guia Violetta

Irzyńska Marta

Jaworek-Kaziród Bożena

Kordula Ewa

Kornakiewicz Jolanta

Kosowska Jolanta

Kuk Krzysztof

Kunert Ireneusz

Masłowski Piotr

Matyja Wiesław

Pałka Tomasz

Piecha-Cimalla Jolanta

Piekarski Tomasz

Pietreczek Tomasz

Pustelnik Zbigniew

Rogowski Konrad

Skrzyczek-Knopek Lucyna

Stolarczyk Izabela

Urgacz Krzysztof

Wacławowicz Dorota

Więckowski Jacek

Wiora Dariusz

Wychowałek-Szczygieł Katarzyna

Ziaja Ewa

Zubert Paweł

Prokurator Regionalny w Katowicach, działając na podstawie art. 104 § 7 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1452 z późn.zm.), objął ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów: Adama Rocha, Leszka Sroki i Tomasza Tadli.


Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach za 2016 rok:

Błach Krzysztof

Cioś Marek

Dybkowski Wojciech

Gajewski Jerzy

Gózd Mariusz

Guia Violetta

Irzyńska Marta

Jaworek-Kaziród Bożena

Kordula Ewa

Kornakiewicz Jolanta

Kosowska Jolanta

Kuk Krzysztof

Kunert Ireneusz

Masłowski Piotr

Matyja Wiesław

Pałka Tomasz

Pietreczek Tomasz

Pustelnik Zbigniew

Roch Adam

Rogowski Konrad

Skrzyczek-Knopek Lucyna

Urgacz Krzysztof

Wacławowicz Dorota

Więckowski Jacek

Wiora Dariusz

Wychowałek-Szczygieł Katarzyna

Ziaja Ewa

Zubert Paweł

Na podstawie art. 104 ust. 7 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze Prokurator Regionalny w Katowicach podjął decyzję o objęciu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach:

  • Leszka Goławskiego (za 2016 rok i złożonego w związku z przeniesieniem w stan spoczynku),
  • Leszka Sroki (za 2016 rok),
  • Tomasza Tadli (za 2016 rok).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach za 2015 rok:

Błach Krzysztof

Chmielewski Sebastian

Cichos Danuta

Cichos Danuta (stan spoczynku)

Cioś Marek

Dubiel Roman

Dubiel Roman (stan spoczynku)

Dybkowski Wojciech

Gajewski Jerzy

Gojny Piotr

Gojny Piotr (stan spoczynku)

Gózd Mariusz

Guia Violetta

Jaworek-Kaziród Bożena

Jodłowski Janusz

Jodłowski Janusz (stan spoczynku)

Kołaczek Krzysztof

Kołaczek Krzysztof (stan spoczynku)

Kordula Ewa

Kornakiewicz Jolanta

Kozłowska Grażyna

Kozłowska Grażyna (stan spoczynku)

Masłowski Piotr

Matyja Wiesław

Pałka Tomasz

Piasny Agata

Pustelnik Zbigniew

Roch Adam

Rogowski Konrad

Trzęsimiech Tadeusz

Trzęsimiech Tadeusz (stan spoczynku)

Urgacz Krzysztof

Wacławowicz Dorota

Wiora Dariusz

Ziaja Ewa

Zubert Paweł

Na podstawie art. 104 ust. 7 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze Prokurator Regionalny w Katowicach podjął decyzję o objęciu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym za 2015 rok prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach Leszka Goławskiego.


Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dorota Wacławowicz
Informację udostępnił: Tomasz Liszka
Data wytworzenia informacji: 2017-06-27
Data udostępnienia informacji: 2019-06-19
Liczba odsłon: 26 988