add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Majątek – Prokuratura Krajowa

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jest jednostką budżetową, a składniki majątkowe pozostające w jej zarządzie lub dyspozycji, stanowią własność Skarbu Państwa.

 

Informacja o wartości środków trwałych znajdujących się

w ewidencji księgowej

Prokuratury Okręgowej w Kielcach

 

Wartość środków trwałych w cenach brutto wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 r.

 

Nazwa środka trwałego według Klasyfikacji Środków Trwałych

 

BUDYNKI I LOKALE BĘDĄCE W TRWAŁYM ZARZĄDZIE PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KIELCACH:

 

Budynek nr 1: Budynek biurowy

adres: Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wardyńskiego 15c

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim

własność: Skarb  Państwa

582 240,75 zł  

 

Budynek nr 2: Budynek biurowy

adres: Starachowice ul. Leśna 33

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Starachowicach

własność: Skarb  Państwa

1 276 300,00 zł

 

Budynek nr 3: Budynek biurowy

adres: Kielce ul. Mickiewicza 7

użytkownik: Prokuratura Okręgowa w Kielcach

własność: Skarb  Państwa

415 477,00 zł

 

Budynek nr 4: Budynek biurowy

adres: Kielce ul. Sandomierska 106

użytkownik: Prokuratura Okręgowa w Kielcach, Prokuratura Rejonowa Kielce – Wschód, Prokuratura Rejonowa Kielce – Zachód

własność: Skarb  Państwa

7 367 900,49 zł

 

Budynek nr 5: Budynek biurowy

adres: Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 20

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Skarżysku – Kamiennej

własność: Skarb  Państwa

548 720,00 zł

 

Budynek nr 6: Budynek biurowy

adres: Sandomierz ul. Koseły 22

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu

własność: Skarb  Państwa

79 932,00 zł

Budynek nr 7: Budynek biurowy

adres: Busko-Zdrój ul. Kościuszki 5

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Busku – Zdroju

własność: Skarb  Państwa

778 462,90 zł

 

Budynek nr 8: Budynek biurowy

adres: Włoszczowa ul. Kusocińskiego 11

użytkownik: Prokuratura Rejonowa we Włoszczowie

własność: Skarb  Państwa

3 315 780,76 zł

 

Budynek nr 9: Budynek biurowy

adres: Pińczów ul. 1 Maja 10

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Pińczowie

własność: Skarb  Państwa

708 494,53 zł

 

Budynek nr 10: Budynek garażowy

adres: Busko-Zdrój ul. Kościuszki 5

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Busku – Zdroju

własność: Skarb  Państwa

15.000,00 zł

 

Budynek nr 11: Budynek garażowy

adres: Kielce ul. Sandomierska 106

użytkownik: Prokuratura Okręgowa w Kielcach, Prokuratura Rejonowa Kielce – Wschód, Prokuratura Rejonowa Kielce – Zachód

własność: Skarb  Państwa

212 715,74 zł

 

Budynek nr 12: Budynek garażowy

adres: Włoszczowa ul. Kusocińskiego 11

użytkownik: Prokuratura Rejonowa we Włoszczowie

własność: Skarb  Państwa

71 872,47 zł

 

 

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY: 4 500 116,72 zł

ŚRODKI TRANSPORTU: 511 413,21 zł

INNE ŚRODKI TRWAŁE: 101 594,16 zł

 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM: 20 915 628,83 zł

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Siemaszko
Informację udostępnił: Michał Siemaszko
Data wytworzenia informacji: 2008-06-03
Data udostępnienia informacji: 2011-02-28
Liczba odsłon: 4 834

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj