add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa

Sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz.177) oraz innych ustaw, przewidujących dla prokuratora szczegółowe kompetencje w zakresie podejmowanych przez niego czynności.

 

Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Okręgowej w Kielcach można składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania lub przesyłać na jej adres.

 

Są one rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań, wynikającym z zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Kielcach.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa również ustawa z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
. Określa ona usługi regulujące między innymi zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej osób uprawnionych, które doświadczają trwałe lub okresowo trudności w komunikowaniu się, poprzez  min. korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłaniu faksów.

 

Dostęp do usług tłumacza języka migowego udostępniony będzie po utworzeniu rejestru tłumaczy przez wojewodę zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy.

 

Plik do pobrania:

Dz. U. 2011, Nr 209, poz. 1243.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Siemaszko
Informację udostępnił: Michał Siemaszko
Data wytworzenia informacji: 2016-09-08
Data udostępnienia informacji: 2012-04-30
Liczba odsłon: 4 340

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj