Dane teleadresowe Prokuratury Okręgowej w Krakowie  i  jej  jednostek podległych:

 

PROKURATURA OKRĘGOWA W KRAKOWIE

30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2
centrala: 12 619-60-00     portiernia ( po godz. 16:00 ): tel. 12 411-51-08
strona internetowa: www.krakow.po.gov.pl 
e-mail: sekretariat@krakow.po.gov.pl
sekretariat Prokuratora Okręgowego tel. 12 411-55-15, 12 619-60-97 fax. 12 411-87-99
sekretariat Zastępców Prokuratora Okręgowego tel. 12 411-76-02, 12 619-61-11 fax. 12 411-87-99
sekretariat Zastępców ds. Wojskowych Prokuratora Okręgowego tel. 261-13-10-60 fax. 261-13-14-90

Godziny urzędowania od 7:45 do 15:45
Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników
w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00
Prokurator Okręgowy w Krakowie, jego Zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00

Jednostka wyższego szczebla : Prokuratura Regionalna w Krakowie
Prokurator Regionalny, jego Zastępcy lub wyznaczony prokurator przyjmują strony
w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 18.00
w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Krakowie przy ul. Cystersów 18

Rzecznik prasowy:   tel. 12 619-61-07       e-mailrzecznik@krakow.po.gov.pl

 

WYDZIAŁ I ŚLEDCZY

sekretariat naczelnika: tel. 12 619-61-38; 12 410-10-85

tel./fax: 12 411-14-97

e-mail: wydzial.sledczy@krakow.po.gov.pl

Dział do Spraw dotyczących Błędów Medycznych

sekretariat: tel. 12 619-61-37 wew. 61-37

fax: 12 411-14-97 

adres e-mail: dzial.medyczny@krakow.po.gov.pl

 

WYDZIAŁ II DS. PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ

Sekretariat: tel: 12 411-28-70; 12 619-61-03

fax: 12 410-10-65

adres e-mail:  wydzial.sledczy2@krakow.po.gov.pl

Dział do Spraw o Przestępstwa z Wykorzystaniem Internetu oraz

Zaawansowanych Technologii i Systemów Informatycznych

sekretariat: 12 619-61-03, 12 411-28-70

fax: 12 410-10-65

 

WYDZIAŁ III DS. PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ

sekretariat naczelnika: tel. 12 619-61-32, 12 412-55-12

fax: 12 410-10-55

e-mail: wydzial.pg@krakow.po.gov.pl

Dział do Spraw Obrotu Prawnego z Zagranicą

sekretariat: 12 619-60-54, 410-10-75

fax: 12 411-05-52

adres e-mail: obrotzagraniczny@krakow.po.gov.pl

 

WYDZIAŁ V ORGANIZACYJNY

sekretariat naczelnika: tel. 12 411-94-52 tel. 12 619-60-96

fax: 12 410-90-50

adres e-mail: wydzial.organizacyjny@krakow.po.gov.pl

biblioteka@krakow.po.gov.pl

szkolenia@krakow.po.gov.pl

archiwum@krakow.po.gov.pl

Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

sekretariat : tel. 12 619-61-25

fax: 12 411-61-25;

adres e-mail:  wydzial.it@krakow.po.gov.pl

Informatycy: tel. 12 619-60-12; 12 619-60-68

Analitycy: 12 619-61-28; 12 619-60-01, 12 410 90 40 wew. 243

adres e-mail: analitycy@krakow.po gov.pl

 

WYDZIAŁ VI SĄDOWY

sekretariat naczelnika: tel/fax: 12 410-13-85;  12 410-13-96

adres e-mail: wydzial.sadowy@krakow.po.gov.pl

Dział do Spraw Cywilnych, Administracyjnych i Nieletnich

Sekretariat: tel/faks: 12 410-13-84

adres e-mail: can@krakow.po.gov.pl

 

WYDZIAŁ VII BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY

dyrektor finansowo-administracyjny: tel. 12 619-60-10

fax: 12 411-95-19

e-mail: wydzial.budzadm@krakow.po.gov.pl

zamówienia publiczne: zamowienia.publiczne@krakow.po.gov.pl

 

WYDZIAŁ VIII DO SPRAW WOJSKOWYCH

Sekretariat Wydziału tel: 261-13-10-60,

fax: 261-13-14-90,

e-mail: wydzialwojskowy.krk@krakow.po.gov.pl

 

Samodzielne  stanowiska  i  działy

 Stanowisko Ds. BHP:

tel. 12 619-60-45 wew. 60-45

e-mail: bhp@krakow.po.gov.pl

Audytor:

tel. 12 619-61-60 wew. 114

e-mail: audytor@krakow.po.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

tel. 12 619-60-04

e-mail: iod@krakow.po.gov.pl

 

SAMODZIELNY DZIAŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

tel. 12 619-60-86

KANCELARIA TAJNA

tel. 12 619-60-87

 

D a n e  t e l e a d r e s o w e   Prokuratur Rejonowych :

 

PROKURATURA REJONOWA KRAKÓW PRĄDNIK BIAŁY

31-858 Kraków, os. Kościuszkowskie 2
Centrala : 12 646-77-00
strona internetowa : www.krakow.po.gov.pl,
e-mail: pr.pradnikbialy@krakow.po.gov.pl
Sekretariat Prokuratora Rejonowego i Jego Zastępcy tel.12 646-77-00 fax.12 646-77-41

Godziny urzędowania od 7:45 do 15:45
Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników
w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00
Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00

Jednostka wyższego szczebla : Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy lub wyznaczony prokurator przyjmują strony
w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

 

PROKURATURA REJONOWA KRAKÓW – KROWODRZA

31-858 Kraków, os. Kościuszkowskie 2
centralna: 12 646-77-99
strona internetowa: www.krakow.po.gov.pl,
e-mail: pr.krowodrza@krakow.po.gov.pl
sekretariat Prokuratora Rejonowego i jego Zastępców tel. 12 646-77-99 fax. 12 646-77-61

Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza

30-901 Kraków, ul. Rakowicka 22
sekretariat Zastępcy Prokuratora Rejonowego ds. Wojskowych
tel. 0261133915, fax. 0261131862

Godziny urzędowania od 07:45 do 15:45
Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników
w dni robocze w godzinach od 09:00 – 15:00
Prokurator Rejonowy, jego Zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do17:00

Jednostka wyższego szczebla: Prokuratora Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy lub wyznaczony prokurator przyjmują strony
w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

 

PROKURATURA REJONOWA KRAKÓW- NOWA HUTA

31-922 Kraków, os. Stalowe 16 D
centrala : 12 680-22-00
strona internetowa: www.krakow.po.gov.pl
e- mail : pr.nowahuta@krakow.po.gov.pl

sekretariat Prokuratora Rejonowego i Zastępców Prokuratora Rejonowego
tel. 12 680-22-34 fax. 12 680-08-00

Godziny urzędowania od 7:45 do 15:45

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników
w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00

Prokurator Rejonowy, Zastępcy Prokuratora Rejonowego lub wyznaczeni prokuratorzy
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00

Jednostka wyższego szczebla: Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, Zastępcy Prokuratora Okręgowego lub wyznaczony prokurator
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

 

PROKURATURA REJONOWA KRAKÓW-PODGÓRZE

31-922 Kraków, os. Stalowe 16 D
centrala : 12 680-22-00
strona internetowa: www.krakow.po.gov.pl
e- mail : pr.podgorze@krakow.po.gov.pl

sekretariat Prokuratora Rejonowego i Zastępców Prokuratora Rejonowego
tel. 12 680-22-10 fax. 12 680-22-41

Godziny urzędowania od 7:45 do 15:45

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników
w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00

Prokurator Rejonowy, Zastępcy Prokuratora Rejonowego lub wyznaczeni prokuratorzy
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00

Jednostka wyższego szczebla: Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, Zastępcy Prokuratora Okręgowego lub wyznaczony prokurator
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

 

PROKURATURA REJONOWA KRAKÓW – ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD

30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2
centrala: 12 619-60-00
strona internetowa: www.krakow.po.gov.pl,
e-mail: pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl
sekretariat Prokuratora Rejonowego i jego Zastępców tel. 12 619-60-52 fax. 12 411-56-74

Godziny urzędowania od 7:45 do 15:45
Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników
w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00
Prokurator Rejonowy, jego Zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00

Jednostka wyższego szczebla : Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy lub wyznaczony prokurator przyjmują strony
w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

 

PROKURATURA REJONOWA KRAKÓW – ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD

30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2
centrala: 12 619-60-00
strona internetowa: www.krakow.po.gov.pl,
e-mail: pr.srodmiesciezachod@krakow.po.gov.pl
sekretariat Prokuratora Rejonowego i jego Zastępców tel. 12 619-60-70 fax. 12 410-90-90

Godziny urzędowania od 7:45 do 15:45
Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników
w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00
Prokurator Rejonowy, jego Zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00

Jednostka wyższego szczebla : Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy lub wyznaczony prokurator przyjmują strony
w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

 

PROKURATURA REJONOWA  W  CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów ul. Jordana 7
Centrala 032 623 44 -30/fax 032 623 44 30 wew. 206
Strona internetowa www.krakow.po.gov.pl
e-mail: pr.chrzanow@krakow.po.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:45 do 15:45

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00
Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00.

Jednostka wyższego szczebla: Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, jego Zastępca lub wyznaczony prokurator przyjmują strony w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

 

PROKURATURA REJONOWA W MIECHOWIE

32-200 Miechów, Pl. Kościuszki 3
Telefon: 41 383-08-35
Fax:        41 383-10-02
strona internetowa: pr.miechow@krakow.po.gov.pl

Godziny urzędowania od 7:45 do 15:45
Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników
w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00
Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy przyjmują interesantów
w pierwszy piątek każdego miesiąca, a w pozostałych tygodniach w poniedziałek
w godzinach od 13:00 – 17 :00

Jednostka wyższego szczebla: Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy lub wyznaczony prokurator przyjmują strony
w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 – 17 :00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężnicza 2

 

PROKURATURA REJONOWA W MYŚLENICACH

32-400 Myślenice, ul. Solskiego 2
centralna: 12 373-45-00
strona internetowa: www.krakow.po.gov.pl
e-mail: pr.myslenice@krakow.po.gov.pl
sekretariat Prokuratora Rejonowego i jego Zastępcy tel. 12 373-45-02 fax. 12 272-06-44

Godziny urzędowania od 7:45 do 15:45

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników
w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00

Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy
przyjmują interesantów w każdy wtorek w godzinach od 13:00 do 17:00

Jednostka wyższego szczebla: Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy lub wyznaczony prokurator przyjmują strony
w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

 

PROKURATURA REJONOWA W OLKUSZU

32-300 Olkusz, ul. Fr. Nullo 6
centrala: 32 645-00-07, 32 643-09-10, 32 643-13-68, 32 645-02-63
strona internetowa: www.krakow.po.gov.pl
e-mail: pr.olkusz@krakow.po.gov.pl
sekretariat Prokuratora Rejonowego i jego Zastępcy tel. 32 645-00-07 wew. 102, fax. 32 645-00-07 wew. 120

Godziny urzędowania od 7.45 do 15.45
Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników
w dni robocze w godzinach od 7.45 do 15.30
Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00

Jednostka wyższego szczebla: Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy lub wyznaczony prokurator przyjmują strony
w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

 

PROKURATURA REJONOWA W OŚWIĘCIMIU

32-600 Oświęcim ul. Żwirki i Wigury 1 B
centrala: 33 842 22 29
strona internetowa: www.krakow.po.gov.pl,
e-mail: pr.oswiecim@krakow.po.gov.pl
sekretariat Prokuratora Rejonowego oraz Zastępcy Prokuratora Rejonowego
tel. 33 844 86 14 wew. 215 fax. 33 844 19 02

Godziny urzędowania od 7:45 do 15:45
Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników
w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00
Prokurator Rejonowy w Oświęcimiu lub jego Zastępca
przyjmują interesantów w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.00

Jednostka wyższego szczebla : Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy lub wyznaczony prokurator przyjmują strony
w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

 

PROKURATURA REJONOWA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ul. Piłsudzkiego 23
34-200 Sucha Beskidzka
centrala: 33 874-24-60
fax 33 874 23 44
strona internetowa: www.krakow.po.gov.pl
e-mail:pr.suchabeskidzka@krakow.po.gov.pl
sekretariat Prokuratora Rejonowego i jego Zastępca: tel. 33 874-24-60
godziny urzędowania od 7:45 do 15:45
interesanci przyjmowania są przez prokuratorów i pracowników
w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00
Prokurator Rejonowy, jego Zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00

Jednostka wyższego szczebla: Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy lub wyznaczony prokurator przyjmują strony
w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00
w siedzibie Prokuratura Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężnicza 2

 

PROKURATURA REJONOWA W WADOWICACH

34-100 Wadowice ul. Żwirki i Wigury 9
telefon: 33 823-34-14
fax:        33 823-22-69

e-mail: pr.wadowice@krakow.po.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:45 do 15:45

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00
Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00.

Jednostka wyższego szczebla: Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy lub wyznaczony prokurator przyjmują strony w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

 

PROKURATURA REJONOWA W WIELICZCE

32-020 Wieliczka, ul. dr Tomasza Żywca 1
strona internetowa: www.krakow.po.gov.pl
e-mail: pr.wieliczka@krakow.po.gov.pl
sekretariat Prokuratora Rejonowego i jego Zastępcy tel. 728 485 726 fax 12 250 03 88

Godziny urzędowania od 7:45 do 15:45
Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i pracowników w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00
Prokurator Rejonowy i jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00

Jednostka wyższego szczebla: Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy lub wyznaczony prokurator przyjmują strony w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Kreft
Informację udostępnił: Małgorzata Kreft
Data wytworzenia informacji: 2019-02-06
Data udostępnienia informacji: 2019-02-06
Liczba odsłon: 44 034