Informacja o wartości środków trwałych

znajdujących się w ewidencji księgowej

Prokuratury Okręgowej w Krakowie

 

Nazwa środka trwałego według                                                    Wartość bilansowa na dzień

Klasyfikacji Środków Trwałych                                                     31 grudnia 2012r.

 

I.GRUNTY:

 

1.Działka nr 40/1

Adres: Kraków os. Stalowe 16D                                                                    569 664,00 zł

Użytkownik: Prokuratury Rejonowe:

Kraków Nowa Huta i Kraków Podgórze  

własność: Skarb Państwa                           

 

2. Trwały zarząd                                                                                            113 260,00 zł

działek nr 5730/1, 5730/4 3419/13

adres: Chrzanów, ul. Jordana 7

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie

własność: Skarb Państwa                           

 

3. Trwały zarząd  działki nr 446/13                                                   2 240 000,00 zł

Adres: Kraków ul. Mosiężnicza 2

Użytkownik: Prokuratura Okręgowa w Krakowie

własność: Skarb Państwa                           

 

4. Trwały zarząd  części działek

nr 136/4, 141,4022/1                                                                                           19 147,29 zł

Adres: Wadowice ul. Żwirki i Wigury 9

Użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Wadowicach

własność: Skarb Państwa                            

5. Trwały zarząd  części działek nr 906, 907,916                                 79 219,91 zł

Adres: Myślenice ul. Marsz. J. Piłsudskiego 7

Użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Myślenicach

własność: Skarb Państwa    

6. Trwały zarząd części działki nr 1700/3                                                68 243,49 zł

Adres: Miechów pl. Kościuszki 3

Użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Miechowie

własność: Skarb Państwa                    

7.Działki nr 2137/2, 119/2                                                                                165 413,94 zł

Adres: Oświęcim ul. Żwirki i Wigury

Użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu

własność: Skarb Państwa                           

 

II.BUDYNKI I LOKALE:

 

1.Budynek nr 7:

adres: Olkusz, ul. Francesco Nullo 6                                                                  1 143 030,18 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Olkuszu       

własność: Skarb  Państwa

 

 

2.Budynek biurowy 

adres: Kraków, os. Stalowe 16D                                                                         2 417 211,00 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta,

Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze

własność: Skarb  Państwa

 

3.Budynek biurowy

adres: Chrzanów, ul. Jordana 7                                                                       1 299 375,00 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie

własność: Skarb  Państwa

 

 

4.Budynek biurowy

adres :  Kraków ul. Mosiężnicza 2                                                                       722 324,53 zł

użytkownik : Prokuratura Okręgowa ,

PR  Kraków – Śródmieście  Zachód

PR  Kraków – Śródmieście Wschód

własność: Skarb  Państwa

 

5.Budynek biurowy

adres: Myślenice ul. Solskiego 2                                                                          271 020,19 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Myślenicach 

własność: Skarb Państwa

 

 

6.Budynek biurowy

adres: Miechów Pl. Kościuszki 3                                                                          281 790,02 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Miechowie

własność: Skarb Państwa

7.Budynek biurowy wraz z garażem

adres: Oświęcim ul. Żwirki i Wigury 1B                                                      6 292 231,68 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu

własność: Skarb Państwa

 

R A Z E M                                                                   15 681 931,23 zł

III.URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY                                     1 067 814,92 zł

IV.ŚRODKI TRANSPORTU                                                                                111 165,01 zł

V.INNE ŚRODKI TRWAŁE                                                                                               –       zł

 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM:                                       16 860 911,16 zł

 

 

 

 

Informacja o wartości środków trwałych znajdujących się

w ewidencji księgowej

Prokuratury Okręgowej w Krakowie

 

  

Nazwa środka trwałego według                                     Wartość bilansowa wg.

Klasyfikacji Środków Trwałych                             stanu na dzień 31.12.2011 r.

 

I.GRUNTY:

 

1.Działka nr 40/1

Adres: Kraków os. Stalowe 16D                                       569 664,00 zł

Użytkownik: Prokuratury Rejonowe:

Kraków Nowa Huta i Kraków Podgórze  

własność: Skarb Państwa                           

 

2. Trwały zarząd                                                              113 260,00 zł

działek nr 5730/1, 5730/4 3419/13

adres: Chrzanów, ul. Jordana 7

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie

własność: Skarb Państwa                           

 

3. Trwały zarząd  działki nr 446/13                    2 240 000,00 zł

Adres: Kraków ul. Mosiężnicza 2

Użytkownik: Prokuratura Okręgowa w Krakowie

własność: Skarb Państwa                           

 

 

4.Działki nr 2137/2, 119/2                                       165 413,94,00 zł

Adres: Oświęcim ul. Żwirki i Wigury

Użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu

własność: Skarb Państwa                           

 

II.BUDYNKI I LOKALE:

 

1.Budynek nr 7:

adres: Olkusz, ul. Francesco Nullo 6                               1 184 016,29 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Olkuszu        

własność: Skarb  Państwa

 

2.Budynek biurowy 

adres: Kraków, os. Stalowe 16D                                       2 497 784,70 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta,

Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze

własność: Skarb  Państwa

 

3.Budynek biurowy

adres: Chrzanów, ul. Jordana 7                                       1 339 875,00 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie

własność: Skarb  Państwa

 

 

 

4.Budynek biurowy

adres :  Kraków ul. Mosiężnicza 2                                         759 679,04 zł

użytkownik : Prokuratura Okręgowa ,

PR  Kraków – Śródmieście  Zachód

PR  Kraków – Śródmieście Wschód

własność: Skarb  Państwa

 

5.Budynek biurowy

adres: Myslenice ul. Solskiego 2                                            280 321,62 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Myślenicach 

własność: Skarb Państwa

 

6.Budynek biurowy

adres: Miechów Pl. Kościuszki 3                                              290 329,11 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Miechowie

własność: Skarb Państwa

R A Z E M                                                                                9 440 343,70 zł

 

III.URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY            678 258,58 zł

IV.ŚRODKI TRANSPORTU                                                     96 068,43 zł

V.INNE ŚRODKI TRWAŁE                                                                   –       zł

 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM:           10 214 670,71 zł

 

 

 

 

 

 

Nazwa środka trwałego według Klasyfikacji Środków Trwałych

Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2010 r.

 

 

BUDYNKI I LOKALE:

1.Budynek nr 7:

adres: Olkusz, ul. Francesco Nullo 6                      1 225 002,40 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Olkuszu       

własność: Skarb  Państwa

 

2.Budynek biurowy

adres: Kraków, os. Stalowe 16D                           2 578 358,40 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta,

Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze

własność: Skarb  Państwa

 

3.Budynek biurowy

adres: Chrzanów, ul. Jordana 7                            1 380 375,00 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie

własność: Skarb  Państwa

 

 

4.Budynek biurowy

adres :  Kraków ul. Mosiężnicza 2                             797 033,55 zł

użytkownik : Prokuratura Okręgowa ,

PR  Kraków – Śródmieście  Zachód

PR  Kraków – Śródmieście Wschód

własność: Skarb  Państwa

 

5.Budynek biurowy

adres: Myślenice ul. Solskiego 2                              289 623,05 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Myślenicach 

własność: Skarb Państwa

 

6.Budynek biurowy

adres: Miechów Pl. Kościuszki 3                                298 868,20 zł

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Miechowie

własność: Skarb Państwa

R A Z E M                                                         6 569 260,60 zł

7.URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY                   836 984,71 zł

8.ŚRODKI TRANSPORTU                                            66 936,85 zł

9.INNE ŚRODKI TRWAŁE                                                  –       zł

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM:              7 473 182,16 zł

 

 

 

 

Nazwa środka trwałego według Klasyfikacji Środków Trwałych

Wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2009 r.

 

BUDYNKI I LOKALE:

1.Budynek nr 7:

 adres: Olkusz, ul. Francesco Nullo 6

 użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Olkuszu                                   1 265 988,51 zł

 własność: Skarb  Państwa

 

 2. Garaż

 adres: Oświęcim, ul. Piłsudskiego 10

 użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu                                      908,59 zł

 własność: Skarb  Państwa

 

3. Budynek biurowy

 adres: Oświęcim, ul. Piłsudskiego 10                                                     24 096,60 zł

 użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu

 własność: Skarb  Państwa

 

 4. Budynek biurowy

 adres: Kraków, os. Stalowe 16D                                                         2 658 932,10 zł

 użytkownik: Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta ,

 Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze

 własność: Skarb  Państwa

 

 5. Budynek biurowy

 adres: Chrzanów, ul. Jordana 7                                                         1 420 875,00 zł

 użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie

własność: Skarb  Państwa

 

 6. Budynek biurowy

 adres :  Kraków ul. Mosięznicza 2                                                       834 388,06 zł

 użytkownik : Prokuratura Okręgowa ,

 PR  Kraków – Śródmieście  Zachód  i

 PR  Kraków – Śródmieście Wschód

 własność: Skarb  Państwa

 

 R A Z E M:                                                                                             6 205 188,86 zł

 

7. URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY                                         901 177,58 zł

8. ŚRODKI TRANSPORTU                                                                     133 688,84 zł

9. INNE ŚRODKI TRWAŁE                                                                              —          zł

 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM:                                    7 240 055,28 zł

 

 

 

 

Informacja

o wartości środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Krakowie

na dzień 31.12.2008r.

 

 

Nazwa środka trwałego według       Wartość bilansowa według stanu

Klasyfikacji Śródków Trwałych                       na dzień 31.12.2008 r.

 

BUDYNKI I LOKALE:

 

Budynek nr 7:

adres: Olkusz, ul. Francesco Nullo 6

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Olkuszu                  1 306 974,62 zł

własność: Skarb Państwa

 

Garaż

adres: Oświęcim, ul. Piłsudskiego 10

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu                     982,02 zł

własność: Skarb Państwa

/obecnie Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu została przeniesiona do wynajmowanego obiektu przy ul. Zaborskiej 2a w Oświęcimiu/

 

Budynek biurowy

adres: Oświęcim, ul. Piłsudskiego 10

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu                26 051,86 zł

własność: Skarb Państwa

 

Budynek biurowy

adres: Kraków, os. Stalowe 16D

użytkownik: Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta,

                       Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze       2 739 505, 80 zł          

własność: Skarb Państwa

 

Budynek biurowy

adres: Chrzanów, ul. Jordana 7

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie          1 461 375,00 zł

 

Budynek biurowy

adres: Kraków ul. Mosiężnicza 2

użytkownik: Prokuratura Okręgowa,

        PR Kraków – Śródmieście Zachód

        PR Kraków – Śródmieście Wschód                             871 742,57 zł

własność: Skarb Państwa

                     

                    RAZEM                      6 406 631,87 zł

 

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY                     1 596 546,22 zł

ŚRODKI TRANSPORTU                                                    219 582,66 zł 

INNE ŚRODKI TRWAŁE                                                                   –     zł

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM:                 8 222 760,75 zł

 

                 JEDNOSTKA                          ADRES

1.Prokuratura Okręgowa w Krakowie

2.Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód:                 Kraków,

3.Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód:     ul. Mosiężnicza 2

 

4.Prokuratura Rejonowa w Myślenicach:          Myślenice, ul. Piłsudskiego 7

 

5.Prokuratura Rejonowa w Miechowie :            Miechów, pl. Kościuszki 3

 

6.Prokuratura Rejonowa w Wadowicach:     Wadowice, ul. Żwirki i Wigury 9

 

Ad. 1-6 mieszczą się w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa,

pozostających w zarządzie Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

7.Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej:        Sucha Beskidzka,  

                                                                                 ul. Piłsudskiego 23

 

8.Prokuratura Rejonowa w Wieliczce:                   Wieliczka, ul. Legionów 3

 

9.Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza:       Kraków, ul. Bajeczna 2

 

Jednostki wymienione w poz. 7-9 mieszczą się w wynajętych budynkach.

 

 

 

 

Informacja o wartości środków trwałych znajdujących się

w ewidencji księgowej

Prokuratury Okręgowej w Krakowie

na dzień 31.12.2007r.

 

 

Nazwa środka trwałego według               Wartość bilansowa według stanu

Klasyfikacji Środków Trwałych                          na dzień 31.12.2007 r.

 


Budynek nr 7:

adres: Olkusz, ul. Francesco Nullo 6

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Olkuszu                        1 347 960,73 zł

własność: Skarb  Państwa

 

Garaż

adres: Oświęcim, ul. Piłsudskiego 10

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu                          1 055,45 zł

własność: Skarb  Państwa

 

Budynek biurowy

adres: Oświęcim, ul. Piłsudskiego 10

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu                        28 007,12 zł

własność: Skarb  Państwa

 

Budynek biurowy

adres: Kraków, os. Stalowe 16D

użytkownik: Prokuratura Rejonowa Kraków                             2 820 079,50 zł

                                   – Nowa Huta ,

                    Prokuratura Rejonowa Kraków

                                  – Podgórze

własność: Skarb  Państwa

 

Budynek biurowy

adres: Chrzanów, ul. Jordana 7

użytkownik: Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie                  1 501 875,00 zł

własność: Skarb  Państwa

 

Budynek biurowy

adres: Kraków, ul. Mosieżnicza 2 

użytkownik: Prokuratura Okręgowa w Krakowie,                        909 097,08 zł

                    PR Kraków – Śrómieście Zachód,

                    PR Kraków – Śródmieście Wschód

własność: Skarb  Państwa

 

 

                                                       R A Z E M :                     6 608 074,88 zł


 

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY                                      1 834 279,48 zł

ŚRODKI TRANSPORTU                                                                  253 205,45 zł

INNE ŚRODKI TRWAŁE                                                                                –   zł

 


RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM:                           8 695 559,81 zł

 

 

 

 

J E D N O S T K A                                                                 A D R E S 


1.Prokuratura Rejonowa w Myślenicach             Myślenice, ul.Piłsudskiego 7    

2.Prokuratura Rejonowa  w Miechowie               Miechów, pl. Kościuszki 3    

3.Prokuratura Rejonowa w Wadowicach            Wadowice, ul. Żwirki i Wigury 9    

 

    Ad. 1-3  mieszczą się w budynkach stanowiących własność Skarbu

     Państwa , pozostających w zarządzie Sądu Okręgowego w Krakowie.   

 

4.Prokuratura Rejonowa w Suchej                        Sucha Beskidzka,

   Beskidzkiej                                                                   ul. Piłsudskiego 23    

5.Prokuatura Rejonowa w Wieliczce                     Wieliczka, ul. Legionów 3    

6.Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza      Kraków, ul. Bajeczna 2    

 

    Ad. 4-6 mieszczą się w wynajętych budynkach. 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: mgr Magdalena Piwowar - głowny k
Informację udostępnił: Mirosława Kalinowska-Zajdak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-16
Data udostępnienia informacji: 2013-06-05
Liczba odsłon: 3 517

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj