Sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, ustawy prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 (Dz.U. 2016.178 z późn. zm.), a także innych ustaw, przewidujących dla prokuratora szczegółowe kompetencje w zakresie podejmowanych przez niego czynności.

 

Dla osób z trwałą lub czasową trudnością komunikowania się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, istnieje możliwość kontaktu z organami administracji publicznej określona ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ustawa określa zasady obsługi osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej poprzez m.in. korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłania faksów.

Plik do pobrania :

Dz. U. 2017, poz. 1842

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mirosława Kalinowska-Zajdak
Informację udostępnił: Małgorzata Kreft
Data wytworzenia informacji: 2008-06-13
Data udostępnienia informacji: 2012-05-11
Liczba odsłon: 7 456

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj