Sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. nr 7, poz. 39/2008 r. z póź. zm.), a także innych ustaw, przewidujących dla prokuratora szczegółowe kompetencje w zakresie podejmowanych przez niego czynności.

 

 

Dla osób z trwałą lub czasową trudnością komunikowania się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, istnieje możliwość kontaktu z organami administracji publicznej określona ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ustawa określa zasady obsługi osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej poprzez m.in. korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłania faksów.

 

Plik do pobrania :

Dz.U.2011, Nr 209 poz. 1243

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mirosława Kalinowska-Zajdak
Informację udostępnił: Małgorzata Kreft
Data wytworzenia informacji: 2008-06-13
Data udostępnienia informacji: 2012-05-11
Liczba odsłon: 6 627