add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów za rok 2016 – Prokuratura Krajowa

Stosownie do § 6 Zarządzenia nr 25/2017 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zasad i warunków organizacyjno - technicznych ujawnienia oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz prokuratorów i asesorów Prokuratur Rejonowych w Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Gorlicach, Limanowej i Muszynie, zgodnie z art. 104 § 7a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016.177 z późn. zm.) jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów za 2016 r. z podziałem na jednostki w kolejności alfabetycznej :

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu:

 1. Bryniarski Krzysztof
 2. Cebo Tadeusz
 3. Ciapałˆa Jadwiga
 4. Gajda Maria
 5. Gancarz Stanisˆław
 6. Górny Jacek
 7. Gruszka Bronisłˆaw
 8. Gruszka Bronisław – kolejne oświadczenie w związku z opuszczeniem stanowiska prokuratora
 9. Huzior Ludwik
 10. Iwiński Janusz
 11. Jędrzejek Grzegorz
 12. Kapustka Piotr
 13. Karp Leszek
 14. Kącki Sebastian
 15. Kumor Tomasz
 16. Lenart Renata
 17. Mirek Grażyna
 18. Palenik Józef
 19. Pietryga Jerzy
 20. Piszczek Kazimierz
 21. Poręba Ewa
 22. Raczek Roman
 23. Stępień-Warzecha Beata
 24. Szmyd Artur
 25. Tomasik Janina
 26. Tomasik Janina – kolejne oświadczenie w związku z opuszczenieniem stanowiska prokuratora

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Gorlicach:

 1. Korbelak Słˆawomir
 2. Mruk Mateusz
 3. Nalepa Dagmara
 4. Osikowicz Arleta
 5. Potrzeszcz Robert
 6. Rachel-Potrzeszcz Agata
 7. Szymczak Romualda

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Limanowej:

 1. Berdzik Anna
 2. Berdzik Anna – kolejne oświadczenie w związku z opuszczeniem stanowiska prokuratora
 3. Dunikowski Pawełˆ
 4. Jędrzejek-Karteczka Joanna
 5. Kasprzyk Urszula – w związku z objęciem stanowiska asesora
 6. Kazana Mirosłˆaw
 7. Michura Bartˆłomiej
 8. Obrzud Alina
 9. Obrzud Alina – kolejne oświadczenie w związku z objęciem stanowiska prokuratora
 10. Odziomek Maˆłgorzata

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Muszynie:

 1. Gruszka Rafałˆ
 2. Krok-Ćmiel Magdalena
 3. Noga Aleksandra
 4. Rudka Krystyna
 5. Zajączkowska Katarzyna

 

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu:

 1. Bocheńska Joanna
 2. Dutka-Wanioˆłek Lucyna
 3. Galeja-Gruszka Anna
 4. Głˆuszak Maria
 5. Gorzula Bartosz
 6. Gródek Elżbieta
 7. Jasiewicz Patrycja Iwona – w związku z opuszczeniem stanowiska prokuratora
 8. Kriger Waldemar
 9. Lenart-Cabaˆła Sylwia
 10. Łukacz Jarosłˆaw
 11. Matys-Cygan Ewa
 12. Mrozowski Pawełˆ
 13. Nieć Andrzej
 14. Piszczek Agnieszka
 15. Przybyˆło Grzegorz
 16. Starzak Waldemar
 17. Szymiczek Radosˆław – w związku z objęciem stanowiska asesora
 18. Tabaszewski Tomasz
 19. Walencow Lidia
 20. Wolska-Górna Anna

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu:

 1. Bryja Wincenty – w związku z opuszczeniem stanowiska prokuratora
 2. Gˆłowiński Ireneusz
 3. Gosztyłˆa Magdalena
 4. Jarosz-Zaczyńska Bernadeta
 5. Lis-Nowak Edyta
 6. Luberda Urszula
 7. Luberda Urszula – kolejne oświadczenie- korekta
 8. Luberda Urszula – kolejne oświadczenie w związku z opuszczeniem stanowiska prokuratora
 9. Omernik Elżbieta
 10. Ostrowski Łukasz
 11. Sarnecka Magdalena
 12. Tętnowski Jacek
 13. Zadarnowski Bartłˆomiej
 14. Zadarnowski Bartłˆomiej – kolejne oświadczenie w związku z objęciem stanowiska prokuratora
 15. Ziemka Jan
 16. Ziemka Jan – kolejne oświadczenie w związku z objęciem stanowiska prokuratora

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Zakopanem:

 1. Bogdanowicz Barbara
 2. Dyka Jacek
 3. Hˆładki Aneta
 4. Jankowska Elżbieta
 5. Jankowska Elżbieta – kolejne oświadczenie w związku z opuszczeniem stanowiska prokuratora
 6. Kozak Mirosˆław
 7. Lis Zbigniew
 8. Pikul Przemysłˆaw – w związku z objęciem stanowiska asesora
 9. Porębski Rafaˆł
 10. Różycki Wiesˆław
 11. Skowronek Marcin
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Trybus
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2017-09-11
Data udostępnienia informacji: 2017-06-27
Liczba odsłon: 6 964

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj