add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Rejestry, ewidencje i archiwa – Prokuratura Krajowa

Sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177) oraz innych ustaw, przewidujących dla prokuratora szczegółowe kompetencje w zakresie podejmowanych przez niego czynności.

Rejestracja spraw odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z 2016 roku, poz. 83).

W Prokuraturze Okręgowej i podległych jej jednostkach prowadzi się repertoria, rejestry, wykazy kontrolne oraz spisy spraw, przewidziane w przepisach zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z 2016 roku, poz. 83).

Zasady udostępniania dokumentacji określają właściwe przepisy. Akta postępowań karnych podlegają udostępnieniu na zasadach przewidzianych w rozdziale 17 Kodeksu postępowania karnego podmiotom określonym w przepisie art.156§1 k.p.k.

 

  • Archiwum.

Powstającą w wyniku działalności jednostek prokuratury dokumentację przechowuje się po wykorzystaniu w archiwach zakładowych, które działają w Prokuraturze Okręgowej oraz w prokuraturach rejonowych.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Piotr Płaneta
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2016-03-07
Data udostępnienia informacji: 2010-06-04
Liczba odsłon: 4 171

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj