add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa

Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu można składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania lub przesyłać na jej adres.

Są one rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań, wynikającym z zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu.

Pisma w sprawach wcześniej niezarejestrowanych – podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu prokuratorom bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności.

Pisma w sprawach zarejestrowanych – przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub innym pracownikom.

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 kwietnia 2012 roku, ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.  2017.1824 j.t.), regulującą, między innymi, zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej, Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy osobom uprawnionym, a więc doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, zapewnia kontakt, w szczególności poprzez możliwość korzystania z poczty elektronicznej, przesyłania faksów oraz poprzez stronę internetową, spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, zapewnia również możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy wybranego tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika, na zasadach określonych w art. 12 ustawy – w taki sposób, by osoby uprawnione miały prawo do swobodnego korzystania w kontaktach z organami prokuratury w wybranej przez siebie formie komunikowania się. Pełny tekst ustawy można pobrać tutaj

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Piotr Płaneta
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2008-06-13
Data udostępnienia informacji: 2008-06-13
Liczba odsłon: 4 219

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj