SPRAWOZDANIE z działalności Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu za rok 2017


OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu za rok 2017


SPRAWOZDANIE z działalności Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu za rok 2016


OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu za rok 2016


PLAN działalności Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu na rok 2017


SPRAWOZDANIE z działalności Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu za rok 2015


OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu za rok 2015


Dane dotyczące Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i podległych Prokuratur Rejonowych za 2015 rok.

Postępowanie przygotowawcze:

Wpływ spraw karnych – 11966

Zakończonych spraw – 12068, z wyłączeniem odmów wszczęcia 9502, w tym 2562 aktów oskarżenia, 360 wniosków o warunkowe umorzenie, 9 wniosków z art. 324 k.p.k., w tym 1139 wniosków z art. 335 k.p.k., umorzonych na zasadzie art. 17§1 pkt. 1 i 2 k.p.k. 1853, zawieszonych 461.

Zarejestrowano ogółem 5395 podejrzanych,

W stosunku do 122 podejrzanych zawnioskowano o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Wobec 118 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.

W stosunku do 76 podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe.

Łącznie osądzono 4850 oskarżonych, w tym uniewinniono 91 oskarżonych.

Ogółem wniesiono 196 apelacji i sprzeciwów, przy czym z rozpoznanych 146 uwzględniono 110.

Wpływ spraw PC, Pa, Pn:    2008.

 


PLAN działalności Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu na rok 2016


PLAN działalności Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu na rok 2015


OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu za rok 2014


SPRAWOZDANIE z działalności Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu za rok 2014


Dane dotyczące Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i podległych Prokuratur Rejonowych za 2014 rok.

Postępowanie przygotowawcze:

Wpływ spraw karnych – 15559

Zakończonych spraw – 15576, z wyłączeniem odmów wszczęcia 10906, w tym 4211 aktów oskarżenia, 332 wniosków o warunkowe umorzenie, 8 wniosków z art. 324 k.p.k., w tym 2397 wniosków z art. 335§1 k.p.k., umorzonych na zasadzie art. 17§1 pkt. 1 i 2 k.p.k. 2938, zawieszonych 440.

Zarejestrowano ogółem 6178 podejrzanych,

W stosunku do 190 podejrzanych zawnioskowano o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Wobec 172 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.

W stosunku do 168 podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe.

Łącznie osądzono 5563 oskarżonych, w tym uniewinniono 84 oskarżonych.

Ogółem wniesiono 294 apelacji i sprzeciwów, przy czym z rozpoznanych 153 uwzględniono 89.

Wpływ spraw PC, Pa, Pn: 2602.


SPRAWOZDANIE z działalności Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu za rok 2013


OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu za rok 2013


PLAN działalności Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu na rok 2014


Dane dotyczące Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i podległych Prokuratur Rejonowych za 2013 rok.

Postępowanie przygotowawcze:

Wpływ spraw karnych – 16432

Zakończonych spraw – 16337, z wyłączeniem odmów wszczęcia 11412, w tym 4710 aktów oskarżenia, 376 wniosków o warunkowe umorzenie, 7 wniosków z art. 324 k.p.k., w tym 2726 wniosków z art. 335§1 k.p.k., umorzonych na zasadzie art. 17§1 pkt. 1 i 2 k.p.k. 2850, zawieszonych 443.

Zarejestrowano ogółem 6825 podejrzanych,

W stosunku do 169 podejrzanych zawnioskowano o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Wobec 158 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.

W stosunku do 212 podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe.

Łącznie osądzono 6077 oskarżonych, w tym uniewinniono 112 oskarżonych.

Ogółem wniesiono 298 apelacji i sprzeciwów, przy czym z rozpoznanych 126 uwzględniono 84.

Wpływ spraw PC, Pa, Pn:    3150.

 


Dane dotyczące Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i podległych Prokuratur Rejonowych za 2012 rok.

Postępowanie przygotowawcze:

Wpływ spraw karnych – 17021

Zakończonych spraw – 17029, z wyłączeniem odmów wszczęcia 11756, w tym 5189 aktów oskarżenia, 441 wniosków o warunkowe umorzenie, 8 wniosków z art. 324 k.p.k., w tym 2811 wniosków z art. 335§1 k.p.k., umorzonych na zasadzie art. 17§1 pkt. 1 i 2 k.p.k. 2619, zawieszonych 375.

Zarejestrowano ogółem 7423 podejrzanych,

W stosunku do 176 podejrzanych zawnioskowano o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Wobec 167 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.

W stosunku do 245 podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe.

Łącznie osądzono 6596 oskarżonych, w tym uniewinniono 131 oskarżonych.

Ogółem wniesiono 334 apelacji i sprzeciwów, przy czym z rozpoznanych 138 uwzględniono 82.

Wpływ spraw PC, Pa, Pn:    3649.

 


SPRAWOZDANIE z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych za rok 2012 – Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i jednostki podległe.


SPRAWOZDANIE z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych za rok 2012 – Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu – działalność własna.


SPRAWOZDANIE z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych za I półrocze 2012 – Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i jednostki podległe.


SPRAWOZDANIE z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych za I półrocze 2012 – Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu – działalność własna.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu za rok 2011.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu za rok 2011.

 


 

Dane dotyczące Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i podległych Prokuratur Rejonowych za 2011 rok.

Postępowanie przygotowawcze:

Wpływ spraw karnych – 17190

Zakończonych spraw – 17054, z wyłączeniem odmów wszczęcia 11652, w tym 5072 aktów oskarżenia, 478 wniosków o warunkowe umorzenie, 5 wniosków z art. 324 k.p.k., w tym 3135 wniosków z art. 335§1 k.p.k., umorzonych na zasadzie art. 17§1 pkt. 1 i 2 k.p.k. 2597, zawieszonych 368.

Zarejestrowano ogółem 7462 podejrzanych,

W stosunku do 208 podejrzanych zawnioskowano o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Wobec 205 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.

W stosunku do 302 podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe.

Łącznie osądzono 6331 oskarżonych, w tym uniewinniono 96 oskarżonych.

Ogółem wniesiono 315 apelacji i sprzeciwów, przy czym z rozpoznanych 120 uwzględniono 75.

Wpływ spraw PC, Pa, Pn:    4319.

 


Dane dotyczące Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i podległych Prokuratur Rejonowych za 2010 rok.

Postępowanie przygotowawcze:

Wpływ spraw karnych – 17363

Zakończonych spraw – 17317, z wyłączeniem odmów wszczęcia 11713, w tym 4965 aktów oskarżenia, 387 wniosków o warunkowe umorzenie, 11 wniosków z art. 324 k.p.k., w tym 3002 wniosków z art. 335§1 k.p.k., umorzonych na zasadzie art. 17§1 pkt. 1 i 2 k.p.k.2572, zawieszonych 349.

Zarejestrowano ogółem 7300 podejrzanych,

W stosunku do 246 podejrzanych zawnioskowano o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Wobec 235 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.

W stosunku do 386 podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe.

Łącznie osądzono 6097 oskarżonych, w tym uniewinniono 77 oskarżonych.

Ogółem wniesiono 312 apelacji i sprzeciwów, przy czym z rozpoznanych 154 uwzględniono 101.

Wpływ spraw PC, Pa, Pn:    4851.

 


Dane dotyczące Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i podległych Prokuratur Rejonowych za 2009 rok.

Postępowanie przygotowawcze:

Wpływ spraw karnych – 17058

Zakończonych spraw – 16995, z wyłączeniem odmów wszczęcia 11568, w tym 4885 aktów oskarżenia, 374 wniosków o warunkowe umorzenie, 16 wniosków z art. 324 k.p.k., w tym 2971 wniosków z art. 335§1 k.p.k., umorzonych na zasadzie art. 17§1 pkt. 1 i 2 k.p.k.2407, zawieszonych 330.

Zarejestrowano ogółem 7077 podejrzanych,

W stosunku do 252 podejrzanych zawnioskowano o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Wobec 239 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.

W stosunku do 561 podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe.

Łącznie osądzono 6190 oskarżonych, w tym uniewinniono 88 oskarżonych.

Ogółem wniesiono 446 apelacji i sprzeciwów, przy czym z rozpoznanych 148 uwzględniono 88 .

Wpływ spraw PC, Pa, Pn:    4622.


Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Janusz Iwiński
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2017-03-01
Data udostępnienia informacji: 2013-08-26
Liczba odsłon: 2 279