add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); ANEKS DO WYNIKÓW I ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W BRZESKU – Prokuratura Krajowa
piątek, 11 czerwca 2021

ANEKS DO WYNIKÓW I ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W BRZESKU

Komisja na uzupełniającym posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2021 roku zakwalifikowała do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Brzesku niżej wymienionych kandydatów:

   1. Aneta Grabowiec
   2. Dominika Smerecka
z uwagi na wpływ podań w/w kandydatów  w dniu 10 i 11 czerwca 2021  roku,  a  nadanych w Urzędach Pocztowych  z zachowaniem terminu wskazanego w Zarządzeniu Prokuratora Okręgowego w Tarnowie.

Przedłożone przez w/w osoby dokumenty spełniają wymagania formalne wskazane w Zarządzaniu Prokuratora Okręgowego.

W związku z powyższym listę kandydatów ogłoszoną w dniu 9 czerwca 2021 roku uzupełnia się o wyżej wskazane nazwiska.

Uczestnicy II etapu konkursu proszeni są o zgłoszenie się w dniu 16 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27, w celu przeprowadzenia pisemnej części konkursu (II etap).

Wyniki II etapu konkursu podane będą do wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie i umieszczenie w BIP i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.

 

Tarnów, dnia 11 czerwca 2021 roku

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Bara

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Maria Garbowska
Informację udostępnił: Maria Garbowska
Data wytworzenia informacji: 2021-06-11
Data udostępnienia informacji: 2021-06-11
Liczba odsłon: 681

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj