Prokuratura Okręgowa jest państwową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej, zaś Prokurator Okręgowy jest dysponentem stosownej części budżetowej.

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie dysponuje majątkiem na który składają się budynki, samochody, centrale telefoniczne, sprzęt komputerowy, a także sprzęt biurowy.

Wymienione składniki majątkowe są użytkowane przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie oraz podległe jej prokuratury rejonowe.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Maciej Marzec
Informację udostępnił: Maciej Marzec
Data wytworzenia informacji: 2008-06-06
Data udostępnienia informacji: 2008-06-06
Liczba odsłon: 3 125