Rejestracja spraw odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 roku, w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (z późniejszymi zmianami).

W Prokuraturze Okręgowej i podległych jej jednostkach prowadzi się repertoria, rejestry oraz wykazy kontrolne przewidziane w przepisach cyt. wyżej zarządzenia.

Powstającą w wyniku działalności jednostek prokuratury dokumentację przechowuje się po wykorzystaniu w archiwach zakładowych, które działają w Prokuraturze Okręgowej oraz w prokuraturach rejonowych.

Zasady udostępniania dokumentacji określają właściwe przepisy.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Maciej Marzec
Informację udostępnił: Maciej Marzec
Data wytworzenia informacji: 2008-06-06
Data udostępnienia informacji: 2011-02-14
Liczba odsłon: 4 015

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj