Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze. ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 177)

Sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 177) oraz innych ustaw, przewidujących dla prokuratora szczegółowe kompetencje w zakresie podejmowanych przez niego czynności.

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Osoby które doświadczają trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji łącznie, mogą kontaktować się z Prokuraturą Apelacyjna w Krakowie w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r, Nr 209, poz. 1243)

Załącznik do pobrania : Dz. U. z 2011 r, Nr 209, poz. 1243

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Maciej Marzec
Informację udostępnił: Maciej Marzec
Data wytworzenia informacji: 2008-06-06
Data udostępnienia informacji: 2012-06-01
Liczba odsłon: 4 044

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj