add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Wyniki I etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie – Prokuratura Krajowa
poniedziałek, 06 lipca 2020

Wyniki I etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie

W dniu 6 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie (I etap konkursu).

Komisja stwierdziła co następuje: do konkursu przystąpiło 22 kandydatów.

Wymogi formalne spełniły następujące osoby:

 

1.     Anna Curyło

2.     Justyna Chwałek

3.     Olga Pabian

4.     Katarzyna Sondej

5.     Angelika Barnaś

6.     Jakub Garbowski

7.     Dominika Sobarnia

8.     Daria Ryba

9.     Barbara Dulian

10.  Małgorzata Gibała

11.  Anna Nicpoń

12.  Aleksander Turlej

13.  Natalia Rak

14.  Kinga Trojanowska

15.  Karolina Kosiaty

16.  Martyna Moryl

17.  Krystyna Grzybek

18.  Łukasz Skrzyński

Wyżej wymienieni kandydaci zostali dopuszczeni do II etapu konkursu.

Uczestnicy II etapu konkursu proszeni są  o zgłoszenie się w dniu 14 lipca 2020 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27, w celu przeprowadzenia pisemnej części konkursu (II etap). Z uwagi na ilość osób która zakwalifikowała się do udziału w II etapie konkursu a także z uwagi wymogi sanitarne związane z pandemia COVID-19 w II etapie konkursu zrezygnowano z praktycznego sprawdzianu umiejętności ograniczając go do pisemnego sprawdzenia wiedzy z zakresu przepisów związanych z funkcjonowaniem prokuratury oraz pracą na stanowisku urzędniczym w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie. Praktyczny sprawdzian umiejętności przesunięty zostanie na III etap konkursu i połączony z rozmową kwalifikacyjną.

Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są używać w trakcie jego trwania środków ochrony osobistej takich jak maski ochronne lub przyłbice oraz korzystania z własnych środków piszących. Z uwagi na obostrzenia sanitarne II etap konkursu zostanie podzielony na dwie części. W każdej z nich udział brać będzie 9 zakwalifikowanych do niego osób.

I grupa – godz. 9.00 do 10.30

1.     Justyna Chwałek

2.     Anna Nicpoń

3.     Kinga Trojanowska

4.     Karolina Kosiaty

5.     Martyna Moryl

6.     Łukasz Skrzyński

7.     Krystyna Grzybek

8.     Anna Curyło

9.     Olga Pabian

 

II grupa – godz. 11.00 do 12.30

1.     Katarzyna Sondej

2.     Angelika Barnaś

3.     Jakub Garbowski

4.     Dominika Sobarnia

5.     Daria Ryba

6.     Barbara Dulian

7.     Małgorzata Gibała

8.     Aleksander Turlej

9.     Natalia Rak

Wyniki II etapu konkursu podane będą do wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie i umieszczenie w BIP i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.

Tarnów, dnia 06 lipca 2020 roku

Przewodniczący Komisji

prok. Krzysztof Sokorski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Maria Garbowska
Informację udostępnił: Maria Garbowska
Data wytworzenia informacji: 2020-07-06
Data udostępnienia informacji: 2020-07-06
Liczba odsłon: 1 207

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj