add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora – Prokuratura Krajowa
środa, 02 czerwca 2021

Zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29. 2021 Prokuratora Okręgowego w Tarnowie z dnia 02 czerwca 2021 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Prokuratury Okręgowej w Tarnowie do przeprowadzenia konkursu na wakujące stanowiska asystentów prokuratora.

 

Na podstawie art. 180 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku- Prawo o prokuraturze ( Dz. U. z 2021 roku, poz. 66),  § 90 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin  wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1206) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 1838)

 

  zarządza się;

   § 1.

Zmienia się treść § 3 ust. 1 cyt. Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Tarnowie w sprawie powołania Komisji Prokuratury Okręgowej w Tarnowie do przeprowadzenia konkursu na wakujące stanowiska asystentów prokuratora i nadaje mu się następujące brzmienie;

Pierwszy etap konkursu, wyznaczony na 09 czerwca 2021 roku polega na  ocenie spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych określonych  w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze oraz  Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora oraz czy zostało złożone w terminie.

   § 2.

Zmienia się treść § 4 ust. 1 cyt. Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Tarnowie w sprawie powołania Komisji Prokuratury Okręgowej w Tarnowie do przeprowadzenia konkursu na wakujące stanowiska asystentów prokuratora i nadaje mu się następujące brzmienie;

Drugi etap konkursu, wyznaczony na 16 czerwca 2021 roku, godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie ul. Dąbrowskiego 27 trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności co najmniej dwóch członków komisji konkursowej, z zachowaniem reguł wymaganych w związku z pandemią CO-VID-19.

       § 3 .

Treść Zarządzenia należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

        § 4.

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania

 

       Do wiadomości;

Członkowie Komisji Konkursowej

Prokuratury Okręgowej

w  Tarnowie

PROKURATOR OKRĘGOWY

Zdzisław Bocheński

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Maria Garbowska
Informację udostępnił: Maria Garbowska
Data wytworzenia informacji: 2021-06-02
Data udostępnienia informacji: 2021-06-02
Liczba odsłon: 637

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj