Wartość środków trwałych znajdujacych się w ewidencji księgowej Prokuratury Regionalnej w Krakowie na dzień 30 czerwca 2019 roku

Lp. Nazwa środka trwałego wg Klasyfikacji Środków Trwałych Wartość bilansowa wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.
1 Grunty (gr.0) 71 000
2 Budynki i lokale (gr.1) 3 197 400
3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.4) 596 508
4 Środki transportu (gr.7) 47 367
5 Inne środki trwałe (gr. 6 i 8) 148 714
6 Wartości niematerialne i prawne 0
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 4 060 989
Poz. 1 – 2 grunty i budynek biurowy są własnością Skarbu Państwa.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Maria Broda - Główny Księgowy
Informację udostępnił: Beata Czapla referendarz
Data wytworzenia informacji: 2019-07-30
Data udostępnienia informacji: 2019-07-30
Liczba odsłon: 3 723