środa, 05 czerwca 2019

Komunikat z dnia 5 czerwca 2019 roku po I etapie konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie

RP III WOS 1111.2.2019

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego  w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie informuję, że II etap konkursu odbędzie w dniu 13 czerwca 2019 roku w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, ul. Cystersów 18 – rozpoczęcie o godz. 10:00.

Do udziału w II etapie konkursu na wyżej wymienione stanowisko został zakwalifikowany kandydat który złożył wniosek o dopuszczenie do konkursu i spełnił warunki formalne – Pan Piotr Sadowski.

II etapu konkursu będzie polegał na rozwiązaniu testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, a także przepisów regulujących ustrój
i organizację prokuratury (test trwa 30 min.).

Wyniki po II etapie konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Krakowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie (www.krakow.pr.gov.pl/oferty pracy odnośnik BIP) wraz z informacją czy wskazany wyżej kandydat został zakwalifikowany do III etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewodniczący Komisji
Barbara Kapera
Zastępca Prokuratora Regionalnego w Krakowie

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Barbara Kapera - Zastępca Prokuratora Regionalnego w Krakowie
Informację udostępnił: Beata Czapla - referendarz
Data wytworzenia informacji: 2019-06-05
Data udostępnienia informacji: 2019-06-05
Liczba odsłon: 257