środa, 26 czerwca 2019

Komunikat z dnia 26 czerwca 2019 roku po I etapie konkursu na staż urzędniczy

Komunikat z dnia 26 czerwca 2019 roku po I etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie z przeznaczeniem do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie informuje, że II etap konkursu odbędzie w dniu 9 lipca 2019 r. w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, ul. Cystersów 18 – rozpoczęcie o godz. 10:00.

Do udziału w II etapie konkursu na stanowisko stażysty zostali zakwalifikowani wszyscy kandydaci, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz spełnił wymogi formalne (wg kolejności alfabetycznej):

1.      Bisek Małgorzata,

2.      Krakowiak Krzysztof,

3.      Kucharzyk Patrycja.

II etapu konkursu będzie polegał na rozwiązaniu testu z zakresu ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (j.t. Dz.U. 2019 poz. 740) zagadnienia ogólne oraz na rozwiązaniu zadań praktycznych, sprawdzających umiejętności obsługi programów z pakietu MS Office.

Wyniki po II etapie konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Krakowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie (www.krakow.pr.gov.pl/oferty pracy odnośnik BIP) wraz z informacją czy wskazani wyżej kandydaci zostali zakwalifikowani do III etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Przewodniczący Komisji
Barbara Kapera             
Zastępca Prokuratora Regionalnego w Krakowie                                                          

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Barbara Kapera - Zastępca Prokuratora Regionalnego
Informację udostępnił: Beata Czapla - referendarz
Data wytworzenia informacji: 2019-06-26
Data udostępnienia informacji: 2019-06-26
Liczba odsłon: 396