Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

Na podstawie § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2016 poz. 207) – w oparciu o delegację ustawową art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) – utworzona została Prokuratura Regionalna w Krakowie – obejmująca obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Kielcach, Krakowie, Nowym Sącz i Tarnowie.

Data utworzenia: 4 marca 2016 roku

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Agnieszka Chawińska
Informację udostępnił: Agnieszka Chawińska
Data wytworzenia informacji: 2016-03-15
Data udostępnienia informacji: 2016-03-04
Liczba odsłon: 6 659

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj