Prokuratorzy wszczynają postępowania na podstawie doniesienia o przestępstwie oraz z urzędu. Doniesienia składa się na piśmie bądź do protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie.

Sprawy karne załatwiane są w ramach procedur uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555) z późniejszymi zmianami, administracyjne lub cywilne – z odpowiednim uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami), określających udział prokuratora w takich postępowaniach.


Godziny przyjęć interesantów:

Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy, Naczelnicy Wydziałów w Prokuraturze Okręgowej, Kierownik Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz, Prokuratorzy Rejonowi i ich Zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy przyjmują interesantów w godzinach od 11.00 do 15.00.

Sekretariaty wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury przyjmują interesantów w godzinach od 11.00 do 15.00.

W sprawach skarg i wniosków Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy, Naczelnicy Wydziałów, Kierownik Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz, Prokuratorzy Rejonowi i ich Zastępcy oraz wyznaczeni prokuratorzy przyjmują interesantów w godzinach wskazanych wyżej, a w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 17.00.


Ułatwienia dla osób niesłyszących…(czyt. więcej)

Informacje dla osób niepełnosprawnych…(czyt. więcej)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jacek Pakuła
Informację udostępnił: JaceK Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2015-01-14
Data udostępnienia informacji: 2012-07-05
Liczba odsłon: 5 401

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj