GODZINY URZĘDOWANIA

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30


INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ

Poniedziałek w godz. 12.30 – 16.30

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 11.00 – 15.00


PROKURATOR OKRĘGOWY

przyjmuje interesantów

we wtorki w godz. 12.00 – 14.00


DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Skrzynka podawcza na platformie EPUAP: tutaj

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. oraz Prokuratur Rejonowych okręgu ostrowskiego:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
 2. Dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7.30 -15.30) do biura podawczego na następujących nośnikach danych:
  • pamięć masowa USB
  • płyta CD-R, DVD-R

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, lub podpisane przy użyciu profilu zaufanego w ePUAP.
 2. Nośnik, na którym dostarczono dokument elektroniczny musi być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego identyfikację.
 3. Dokument elektroniczny przekazany na nośniku jest przekazywany adresatowi wraz z nośnikiem.
 4. Doręczenie dokumentu elektronicznego na nośniku danych zostanie poświadczone dokumentem w postaci papierowej.
 5. Akceptowane formaty dokumentów to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, XML, TXT, GIF, TIF (.TIFF), BMP, JPG, ODS, ODT, PDF, SVG, PNG
 6. Wielkość dokumentu wraz z załącznikami do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5MB,
 7. Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA! Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP– (konto jest bezpłatne).

SKARGI I WNIOSKI

Pisma w sprawach należących do własności Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i jednostek jej podległych można składać osobiście w sekretariacie jednostki, za potwierdzeniem obioru w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać na adres prokuratury drogą pocztową.

Są one rejestrowane w/g kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych zgodnie z podziałem zadań wynikających z zarządzenia Prokuratora Okręgowego.

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

Skargi załatwiane są w terminie do jednego miesiąca. W przypadku przekazania skargi innym organom osoba ją wnosząca jest o tym fakcie niezwłocznie informowana.


Z dniem 1 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, regulująca między innymi , zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej osób uprawnionych, które doświadczają trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Janusz Walczak
Informację udostępnił: Bartosz Piotrowski
Data wytworzenia informacji: 2016-07-05
Data udostępnienia informacji: 2012-04-24
Liczba odsłon: 8 644

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj