Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie

Dane kontaktowe:

ul. 1 Maja 5
97–400 Bełchatów
tel. (44) 632 17 15
fax. (44) 632 19 04
email: pr.belchatow@piotrkow-tryb.po.gov.pl
www: strona internetowa Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie
skrzynka podawcza na platformie EPUAP: tutaj

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek w godz. 10.00 – 15.00

Czwartek w godz. 12.00 – 17.00

Prokurator Rejonowy: Piotr Grochulski

Sprawuje ogólne kierownictwo Prokuraturą Rejonową i nadzór służbowy nad pracownikami, rozdziela sprawy i korespondencję wpływającą, przydziela sprawy do prowadzenia i nadzoru, sporządza bieżącą pocztę, prowadzi sprawy tajne, obronne, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych, aprobuje stosowane w Prokuraturze środki zapobiegawcze, sprawuje nadzór nad sprawami długotrwającymi i tymi w których zastosowano środki zapobiegawcze, aprobuje akty oskarżenia, sprawuje nadzór służbowy nad postępowaniami sądowymi, przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków, osobiście załatwia sprawy skargowe i reprezentuje Prokuraturę Rejonową na zewnątrz, dokonuje bieżącej analizy dyscypliny i wyników pracy, utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu itp., kieruje do Sądu środki odwoławcze, przeprowadza bieżącą ocenę przyczyn zapadłych wyroków uniewinniających, przyczyny zwrotów spraw do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w trybie art. 345 § 1 kk, umorzeń, uniewinnień postępowań przygotowawczych w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, uchyleń przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie. decyzji merytorycznych.

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Monika Rorat

Wykonuje czynności objęte zarządzeniem o podział czynności przewidziane dla Prokuratora Rejonowego w przypadku jego nieobecności, sprawuje nadzór nad sprawami prowadzonymi w jednostce, prowadzi i nadzoruje śledztwa osobiste przydzielone przez Prokuratora Rejonowego w Bełchatowie, przygotowuje bieżące cykliczne informacje dotyczące prowadzonych spraw, bierze udział w rozprawach i posiedzeniach przed Sądem Rejonowym i Sądem Okręgowym, aprobuje decyzje o zawieszeniu postępowania, sprawuje nadzór nad sprawami zawieszonymi, sprawuje nadzór nad sekretariatem, wykonuje czynności objęte zarządzeniem o podziale czynności.


Prokuratura Rejonowa Opocznie

Dane kontaktowe:

ul. Biernackiego 20
26–300 Opoczno
tel. (44) 755 22 03
fax. (44) 755 48 17
email: pr.opoczno@piotrkow-tryb.po.gov.pl
www: strona internetowa Prokuratury Rejonowej w Opocznie
skrzynka podawcza na platformie EPUAP: tutaj

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek w godz. 13.00 – 17.00

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 10.00 – 14.00

Prokurator Rejonowy: Anna Jóźwik

Sprawuje ogólne kierownictwo Prokuraturą Rejonową i nadzór służbowy nad pracownikami, rozdziela sprawy i korespondencję wpływającą, przydziela sprawy do prowadzenia i nadzoru, sporządza bieżącą pocztę, prowadzi sprawy tajne, obronne, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych, aprobuje stosowane w Prokuraturze środki zapobiegawcze, sprawuje nadzór nad sprawami długotrwającymi i tymi w których zastosowano środki zapobiegawcze, aprobuje akty oskarżenia, sprawuje nadzór służbowy nad postępowaniami sądowymi, przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków, osobiście załatwia sprawy skargowe i reprezentuje Prokuraturę Rejonową na zewnątrz, dokonuje bieżącej analizy dyscypliny i wyników pracy, utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu itp., kieruje do Sądu środki odwoławcze, przeprowadza bieżącą ocenę przyczyn zapadłych wyroków uniewinniających, przyczyny zwrotów spraw do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w trybie art. 345 § 1 kk, umorzeń, uniewinnień postępowań przygotowawczych w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, uchyleń przez Sąd Rejonowy w Opocznie decyzji merytorycznych.

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Rafał Matusiak

Wykonuje czynności objęte zarządzeniem o podział czynności przewidziane dla Prokuratora Rejonowego w przypadku jego nieobecności, sprawuje nadzór nad sprawami prowadzonymi w jednostce, prowadzi i nadzoruje śledztwa osobiste przydzielone przez Prokuratora Rejonowego w Opocznie, przygotowuje bieżące cykliczne informacje dotyczące prowadzonych spraw, bierze udział w rozprawach i posiedzeniach przed Sądem Rejonowym i Sądem Okręgowym, aprobuje decyzje o zawieszeniu postępowania, sprawuje nadzór nad sprawami zawieszonymi, sprawuje nadzór nad sekretariatem, wykonuje czynności objęte zarządzeniem o podziale czynności.


Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim

Dane kontaktowe:

Al. 3 Maja 13/15
97–300 Piotrków Tryb.
tel. (44) 647 65 66
fax. (44) 647 74 75
email: pr.piotrkow@piotrkow-tryb.po.gov.pl
www: strona internetowa Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim
skrzynka podawcza na platformie EPUAP: tutaj

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek w godz. 13.00 – 17.00

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 10.00 – 14.00

Prokurator Rejonowy: Agnieszka Kuźnicka

Sprawuje ogólne kierownictwo Prokuraturą Rejonową i nadzór służbowy nad pracownikami, rozdziela sprawy i korespondencję wpływającą, przydziela sprawy do prowadzenia i nadzoru, sporządza bieżącą pocztę, prowadzi sprawy tajne, obronne, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych, aprobuje stosowane w Prokuraturze środki zapobiegawcze, sprawuje nadzór nad sprawami długotrwającymi i tymi w których zastosowano środki zapobiegawcze, aprobuje akty oskarżenia, sprawuje nadzór służbowy nad postępowaniami sądowymi, przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków, osobiście załatwia sprawy skargowe i reprezentuje Prokuraturę Rejonową na zewnątrz, dokonuje bieżącej analizy dyscypliny i wyników pracy, utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu itp., kieruje do Sądu środki odwoławcze, przeprowadza bieżącą ocenę przyczyn zapadłych wyroków uniewinniających, przyczyny zwrotów spraw do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w trybie art. 345 § 1 kk, umorzeń, uniewinnień postępowań przygotowawczych w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, uchyleń przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. decyzji merytorycznych.

P.F. Z-cy Prokuratora Rejonowego: Joanna Woźniak – Parada

Wykonuje czynności objęte zarządzeniem o podział czynności przewidziane dla Prokuratora Rejonowego w przypadku jego nieobecności, sprawuje nadzór nad sprawami prowadzonymi w jednostce, prowadzi i nadzoruje śledztwa osobiste przydzielone przez Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, przygotowuje bieżące cykliczne informacje dotyczące prowadzonych spraw, bierze udział w rozprawach i posiedzeniach przed Sądem Rejonowym i Sądem Okręgowym, aprobuje decyzje o zawieszeniu postępowania, sprawuje nadzór nad sprawami zawieszonymi, sprawuje nadzór nad sekretariatem, wykonuje czynności objęte zarządzeniem o podziale czynności.


Prokuratura Rejonowa w Radomsku

Dane kontaktowe:

ul. Tysiąclecia 3
97–500 Radomsko
tel. (44) 683 47 70
fax. (44) 683 70 77
email: pr.radomsko@piotrkow-tryb.po.gov.pl
www: strona internetowa Prokuratury Rejonowej w Radomsku
skrzynka podawcza na platformie EPUAP: tutaj

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek w godz. 12.00 – 17.00

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 10.00 – 14.00

P.F. Prokuratora Rejonowego: Jacek Bocianowski

Sprawuje ogólne kierownictwo Prokuraturą Rejonową i nadzór służbowy nad pracownikami, rozdziela sprawy i korespondencję wpływającą, przydziela sprawy do prowadzenia i nadzoru, sporządza bieżącą pocztę, prowadzi sprawy tajne, obronne, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych, aprobuje stosowane w Prokuraturze środki zapobiegawcze, sprawuje nadzór nad sprawami długotrwającymi i tymi w których zastosowano środki zapobiegawcze, aprobuje akty oskarżenia, sprawuje nadzór służbowy nad postępowaniami sądowymi, przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków, osobiście załatwia sprawy skargowe i reprezentuje Prokuraturę Rejonową na zewnątrz, dokonuje bieżącej analizy dyscypliny i wyników pracy, utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu itp., kieruje do Sądu środki odwoławcze, przeprowadza bieżącą ocenę przyczyn zapadłych wyroków uniewinniających, przyczyny zwrotów spraw do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w trybie art. 345 § 1 kk, umorzeń, uniewinnień postępowań przygotowawczych w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, uchyleń przez Sąd Rejonowy w Radomsku. decyzji merytorycznych.

P.F. Z-cy Prokuratora Rejonowego: Gerard Staszczyk

Wykonuje czynności objęte zarządzeniem o podział czynności przewidziane dla Prokuratora Rejonowego w przypadku jego nieobecności, sprawuje nadzór nad sprawami prowadzonymi w jednostce, prowadzi i nadzoruje śledztwa osobiste przydzielone przez Prokuratora Rejonowego w Radomsku, przygotowuje bieżące cykliczne informacje dotyczące prowadzonych spraw, bierze udział w rozprawach i posiedzeniach przed Sądem Rejonowym i Sądem Okręgowym, aprobuje decyzje o zawieszeniu postępowania, sprawuje nadzór nad sprawami zawieszonymi, sprawuje nadzór nad sekretariatem, wykonuje czynności objęte zarządzeniem o podziale czynności.


Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim

Dane kontaktowe:

ul. Mościckiego 9
97–200 Tomaszów Maz.
tel. (44) 725 76 01 do 02
fax. (44) 725 76 10
email: pr.tomaszow.maz@piotrkow-tryb.po.gov.pl
www: strona internetowa Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim
skrzynka podawcza na platformie EPUAP: tutaj

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek w godz. 12.00 – 18.00

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 9.00 – 13.00

Prokurator Rejonowy: Aneta Rusek

Sprawuje ogólne kierownictwo Prokuraturą Rejonową i nadzór służbowy nad pracownikami, rozdziela sprawy i korespondencję wpływającą, przydziela sprawy do prowadzenia i nadzoru, sporządza bieżącą pocztę, prowadzi sprawy tajne, obronne, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych, aprobuje stosowane w Prokuraturze środki zapobiegawcze, sprawuje nadzór nad sprawami długotrwającymi i tymi w których zastosowano środki zapobiegawcze, aprobuje akty oskarżenia, sprawuje nadzór służbowy nad postępowaniami sądowymi, przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków, osobiście załatwia sprawy skargowe i reprezentuje Prokuraturę Rejonową na zewnątrz, dokonuje bieżącej analizy dyscypliny i wyników pracy, utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu itp., kieruje do Sądu środki odwoławcze, przeprowadza bieżącą ocenę przyczyn zapadłych wyroków uniewinniających, przyczyny zwrotów spraw do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w trybie art. 345 § 1 kk, umorzeń, uniewinnień postępowań przygotowawczych w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, uchyleń przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim decyzji merytorycznych.

P.F. Z-cy Prokuratora Rejonowego: Kamil Majda

Wykonuje czynności objęte zarządzeniem o podział czynności przewidziane dla Prokuratora Rejonowego w przypadku jego nieobecności, sprawuje nadzór nad sprawami prowadzonymi w jednostce, prowadzi i nadzoruje śledztwa osobiste przydzielone przez Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, przygotowuje bieżące cykliczne informacje dotyczące prowadzonych spraw, bierze udział w rozprawach i posiedzeniach przed Sądem Rejonowym i Sądem Okręgowym, aprobuje decyzje o zawieszeniu postępowania, sprawuje nadzór nad sprawami zawieszonymi, sprawuje nadzór nad sekretariatem, wykonuje czynności objęte zarządzeniem o podziale czynności.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Izabela Urbańska
Informację udostępnił: Piotr Szymański
Data wytworzenia informacji: 2017-08-31
Data udostępnienia informacji: 2016-05-16
Liczba odsłon: 11 921

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj