Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i podległych jej jednostek organizacyjnych na rok 2019

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2019

L.p. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 2 3 4 5 6
1 Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 1,2 Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2019 (PK I BP 093.1.2018)
Wskaźnik skuteczności ścigania 80,0
2 Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego 25,0 Terminowość realizowania czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca pracowników sekretariatu
3 Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 87,0 Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji i kasacji
4 Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) 250 Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP i Prokuraturę Krajową

Do pobrania w formacie PDF (54 KB): tutaj.


———————————————————————–

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2017

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (172 KB): tutaj.

———————————————————————–

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2017

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (281 KB): tutaj.

———————————————————————–

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i podległych jej jednostek organizacyjnych na rok 2018

Umieszczony na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (486 kb): tutaj.


———————————————————————–

Statystyka – rok 2016

Zestawienie dotyczące niektórych wyników uzyskanych przez prokuratury rejonowe okręgu piotrkowskiego w roku 2016
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw Pozostało spraw Wskaźnik pozostałości do przeciętnego miesięcznego wpływu Ilość skierowanych aktów oskarżenia Ilość osób osądzonych
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2165 2155 147 81,48 639 1144
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1311 1255 115 105,26 463 595
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 3862 3708 376 116,83 1105 1403
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 2653 2634 160 72,37 729 950
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 2360 2281 155 78,81 774 932
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. 211 216 49 278,73 40 139
Łącznie 12.562 12.249 1002 95,71 3750 5163

———————————————————————–

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2016

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (1,46 MB): tutaj.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2016

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (1,74 MB): tutaj.


———————————————————————–

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i podległych jej jednostek organizacyjnych na rok 2017

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017

L.p. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze zadania służące realizacji celu Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 1,1 Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2017 (PK I BP 094.2.2016)

Plan działalności jednostek obszaru Prokuratury Regionalnej w Łodzi na rok 2017 (RP II A 095.5.2016)

Wskaźnik skuteczności ścigania 80,0
2 Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego 25,0 Terminowość realizowania czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca sekretariatu
3 Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 87,0 Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji i kasacji
4 Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) 150 Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP i Prokuraturę Krajową
5 Zapewnienie prawidłowego przeprowadzania zamówień publicznych Odsetek postępowań, w których nie popełniono błędów mających wpływ na wynik postępowania do łącznej liczby prowadzonych postępowań 100,0 Stały monitoring prawidłowości prowadzenia postępowań z zachowaniem procedur zamówień publicznych

———————————————————————–

Statystyka – rok 2015

Zestawienie dotyczące niektórych wyników uzyskanych przez prokuratury rejonowe okręgu piotrkowskiego w roku 2015
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw Pozostało spraw Wskaźnik pozostałości do przeciętnego miesięcznego wpływu Ilość skierowanych aktów oskarżenia Ilość osób osądzonych
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 1890 1935 137 86,98 539 1039
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1505 1187 59 61,45 347 610
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 3333 3456 222 79,92 1019 1530
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 2395 2416 141 70,64 939 1136
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 1992 2111 76 45,78 534 1034
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. 177 155 54 366,10 24 130
Łącznie 10.939 11.260 689 75,58 3126 5479

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2015

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (575 KB): tutaj.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2015

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (1,08 MB): tutaj.


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i podległych jej jednostek organizacyjnych na rok 2016

Umieszczony na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (897 KB): tutaj.


Statystyka – rok 2014

Zestawienie dotyczące niektórych wyników uzyskanych przez prokuratury rejonowe okręgu piotrkowskiego w roku 2014
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw Pozostało spraw Wskaźnik pozostałości do przeciętnego miesięcznego wpływu Ilość skierowanych aktów oskarżenia Ilość osób osądzonych
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2694 2712 182 81,06 997 1325
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1505 1505 94 75,0 536 763
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 4152 4160 345 99,7 1283 1550
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3041 3042 162 63,9 1020 1247
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 2757 2741 195 84,9 927 995
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. 65 51 32 590,4 22 64
Łącznie 14.214 14.211 1010 85,3 4785 5944

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2014

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (271 KB): tutaj.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2014

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (530 KB): tutaj.


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i podległych jej prokuratur rejonowych na rok 2015

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (393 KB): tutaj.


Statystyka – rok 2013

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2890 2879
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1746 1756
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 4312 4306
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3334 3333
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 2938 2960
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 69 76
Łącznie 15289 15310

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 5829 spraw, obejmując 6820 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 324, co do 345 osób.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 336 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 307.

W roku 2013 prokuratorzy wydali 1392 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 1.593.501 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 1333 sprawy.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2013

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (569 KB): tutaj.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2012

Do pobrania w formacie PDF (911 KB): tutaj.


Statystyka – rok 2012

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2863 2866
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1533 1532
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 4412 4442
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3539 3501
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 3079 3104
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 77 72
Łącznie 15503 15517

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 6193 sprawy, obejmując 7276 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 356.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 313 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 291.

W roku 2012 prokuratorzy wydali 1211 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 3.201.146 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 1626 spraw.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2011

Do pobrania w formacie PDF (177 KB): tutaj.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2011

Do pobrania w formacie PDF (78 KB): tutaj.


Statystyka – rok 2011

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 3059 3046
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1647 1632
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 4708 4641
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3673 3690
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 3076 3037
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 97 98
Łącznie l6260 16144

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 6411 spraw, obejmując 7466 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 301.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 434 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 410.

W roku 2011 prokuratorzy wydali 1819 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 3.076.182 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 748 spraw.


Statystyka – rok 2010

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2863 2857
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1584 1613
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 4730 4766
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3828 3824
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 3317 3322
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 96 99
Łącznie 16418 16481

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 6722 sprawy, obejmując 7955 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 333.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 395 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 352.

W roku 2010 prokuratorzy wydali 2112 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 1.396.638 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 834 sprawy.


Statystyka – rok 2009

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2840 2846
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1807 1805
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 5012 4963
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3812 3791
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 3041 3021
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 108 115
Łącznie 16620 16541

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 6683 sprawy, obejmując 7915 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 318.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 536 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 454.

W roku 2009 prokuratorzy wydali 2435 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 1.532.115 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 1282 sprawy.


Statystyka – rok 2008

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2684 2723
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1748 1758
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 4406 4497
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3269 3395
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 2742 2848
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 106 111
Łącznie 14955 15332

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 5954 sprawy, obejmując 7260 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 207.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 427 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 383.

W roku 2008 prokuratorzy wydali 1852 postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 3.410.943 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 1176 spraw.


Statystyka – rok 2007

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 3070 3091
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1968 1974
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 5299 5336
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3863 3859
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 3326 3405
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 80 80
Łącznie 17606 17745

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 5264 sprawy, obejmując 6557 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 175.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 580 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 524.

W roku 2007 prokuratorzy wydali 1320 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 2.735.834 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 1112 spraw.


Statystyka – rok 2006

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 3414 3473
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 2254 2267
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 5487 5488
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3863 3859
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 4344 4301
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 55 38
Łącznie 19327 19414

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 7104 sprawy, obejmując 8345 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 186.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 550 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 526.

W roku 2006 prokuratorzy wydali 1589 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 3.820.102 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 895 spraw.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Izabela Ubrańska
Informację udostępnił: Piotr Szymański
Data wytworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia informacji: 2016-05-30
Liczba odsłon: 3 028