Majątek Prokuratury Okręgowej w Płocku

wartość w zł wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

I. Środki trwałe ogółem: 10775 310,16

w tym :

1. grunty 508317,08
2. budynki, lokale – 7335860,00

3. urządzenia techniczne i maszyny – 1938447,71

4. środki transportu – 458963,63

5. inne środki trwałe – 533721,74

II. Pozostałe środki trwałe – 2869576,62

III. Wartości niematerialne i prawne – 509708,98

w tym:

1.licencje – 187520,87

2.pozostałe wartości niematerialne i prawne- 322188,11

Razem wartość majątku – 14154595,76

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Anna Leszczyńska
Informację udostępnił: Tomasz Krasuski
Data wytworzenia informacji: 2013-05-06
Data udostępnienia informacji: 2013-05-07
Liczba odsłon: 2 172