Majątek Prokuratury Okręgowej w Płocku

wartość w zł wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

I. Środki trwałe ogółem: 14420645,81

w tym :

1. grunty – 1078845,08
2. budynki, lokale – 9919480,19
3. urządzenia techniczne i maszyny – 2405999,48
4. środki transportu – 586932,12
5. inne środki trwałe – 429388,94

II. Pozostałe środki trwałe – 3562044,76

III. Wartości niematerialne i prawne – 635432,74

w tym:

1. licencje – 219966,47
2. pozostałe wartości niematerialne i prawne – 415466,27

Razem wartość majątku – 18618123,31

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Anna Leszczyńska
Informację udostępnił: Tomasz Krasuski
Data wytworzenia informacji: 2013-05-06
Data udostępnienia informacji: 2013-05-07
Liczba odsłon: 4 148

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj