Jednostki podległe

1.1.1. Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie

Prokurator Rejonowy Przemysław Bońkowski

– bieżąco kieruje działalnością Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie,

– kieruje I Działem Dochodzeniowo-Śledczym,

– reprezentuje Prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie właściwości Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach,

– utrzymuje bieżące kontakty z sądem i Policją,

– utrzymuje kontakty z przedstawicielami mediów,

– sprawuje funkcję administratora bezpieczeństwa informacji.

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Piotr Tyszka

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Ciechanowie w czasie jego nieobecności,

– kieruje II Działem Dochodzeniowo-Śledczym,

– utrzymuje bieżące kontakty z pozapolicyjnymi organami ścigania,

– nadzoruje pracę sekretariatu,

– prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz sprawy przydzielone imiennie przez Prokuratora Rejonowego rejestrowane w rejestrach Ko, Ko/kks, Ko/kw.

1.1.2. Prokuratura Rejonowa w Gostyninie

Prokurator Rejonowy – Piotr Helman

– kieruje całokształtem pracy Prokuratury Rejonowej w Gostyninie,

– utrzymuje kontakty i współpracuje z władzami miasta i gmin w obrębie właściwości Prokuratury Rejonowej w Gostyninie, Komendantem Powiatowym Policji w Gostyninie i Komendantem Miejskim Policji w Płocku oraz środkami masowego przekazu,

– przyjmuje i rozpatruje skargi na czynności lub zachowania pracowników Prokuratury Rejonowej w Gostyninie ,

– nadzoruje i prowadzi postępowania przygotowawcze.

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Paweł Siemion

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Gostyninie w czasie jego nieobecności,

– przyjmuje strony postępowań i interesantów,

– nadzoruje pracę sekretariatu,

– prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze.

1.1.3. Prokuratura Rejonowa w Mławie

Prokurator Rejonowy– Krzysztof Molenda

– bieżąco kieruje działalnością Prokuratury Rejonowej w Mławie,

– reprezentuje Prokuraturę Rejonową oraz współpracuje z organami państwowymi i samorządowymi oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach,

– utrzymuje bieżące kontakty z sądem i Policją,

– prowadzi i nadzoruje postępowania karne,

– udziela informacji przedstawicielom mediów,

– przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Marek Łasicki

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Mławie w czasie jego nieobecności,

– sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu,

– przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz prowadzi postępowania skargowe,

– prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze.

1.1.4. Prokuratura Rejonowa w Płocku

Prokurator Rejonowy – Norbert Pęcherzewski

– reprezentuje Prokuraturę na zewnątrz, współpracuje i utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu,

– sprawuje nadzór nad pracą prokuratorów i pracowników sekretariatu oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą prokuratorów Działu Śledczego oraz samodzielnym stanowiskiem do spraw Pc i Pa,

– pełni rolę administratora danych osobowych.

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Anna Osiecka

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Płocku w czasie jego nieobecności,

– sprawuje nadzór nad dyscypliną pracą prokuratorów i pracowników sekretariatu,

– wyjaśnia wpływające skargi,

– prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze zlecone imiennie przez Prokuratora Rejonowego.

1.1.5. Prokuratura Rejonowa w Płońsku

Prokurator Rejonowy – Ewa Ambroziak

– kieruje działalnością Prokuratury Rejonowej,

– reprezentuje Prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie właściwości Prokuratury Rejonowej w Płońsku oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach,

– współdziała z Sądem Rejonowym w Płońsku i Komendą Powiatową Policji w Płońsku,

– utrzymuje kontakty z przedstawicielami mediów,

– nadzoruje i prowadzi postępowania przygotowawcze,

– sprawuje funkcję administratora bezpieczeństwa informacji.

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Krzysztof Łapiński

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Płońsku w czasie jego nieobecności,

– utrzymuje bieżące kontakty z pozapolicyjnymi organami ścigania,

– nadzoruje pracę sekretariatu,

– prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze.

1.1.6. Prokuratura Rejonowa w Sierpcu

Prokurator Rejonowy Grzegorz Jędrzejewski

– kieruje działalnością Prokuratury Rejonowej,

– utrzymuje kontakty i współpracuje z władzami samorządowymi i organizacjami społecznymi,

– współdziała z Sądem Rejonowym w Sierpcu i Komendą Powiatową Policji w Sierpcu i kierownictwem Posterunków Policji,

– utrzymuje kontakty z prasą,

– sprawuje nadzór nad postępowaniami karnymi i prowadzi śledztwa.

Zastępca Prokuratora RejonowegoMałgorzata Orkwiszewska

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Sierpcu w czasie jego nieobecności,

– prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze,

– nadzoruje pracę sekretariatu.

1.1.7. Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie

Prokurator Rejonowy – Joanna Szymaniak

– kieruje całokształtem pracy Prokuratury Rejonowej,

– reprezentuje Prokuraturę wobec organów samorządowych działających na terenie właściwości Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach,

– realizuje zadania związane z udzielaniem informacji środkom masowego przekazu.

Zastępca Prokuratora Rejonowego Małgorzata Borek

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Sochaczewie w czasie jego nieobecności,

– nadzoruje pracę sekretariatu,

– prowadzi i nadzoruje postępowania o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

1.1.8. Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie

Prokurator Rejonowy – Marek Marciniak

– sprawuje kierownictwo i nadzór nad pracą pracowników Prokuratury Rejonowej,

– reprezentuje Prokuraturę na zewnątrz, współpracuje i utrzymuje kontakty z organami państwowymi i samorządowymi oraz ze środkami masowego przekazu.

Zastępca Prokuratora Rejonowego– Dorota Wyszyńska

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Żyrardowie w czasie jego nieobecności,

– nadzoruje pracę sekretariatu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Bogumiła Lisowska
Informację udostępnił: Tomasz Krasuski
Data wytworzenia informacji: 2016-07-29
Data udostępnienia informacji: 2013-10-30
Liczba odsłon: 4 956