PO VII WB 261.13.2019

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach i na terenach przyległych do Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Sieradzu oraz Prokuratury Rejonowej w Wieluniu.

Informacja o udzieleniu zamówienia (02.08.2019).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.07.2019).

Informacja o wykluczeniu wykonawcy (23.07.2019)

Informacja z otwarcia ofert (03.07.2019).

Odpowiedź na pytania wykonawcy (01.07.2019).

Odpowiedź na pytania wykonawcy (28.06.2019).

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 1- formularz oferty (edytowalny)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 (edytowalny)

Załącznik nr 3 – wykaz usług

Załącznik nr 3 – wykaz usług (edytowalny)

Załącznik nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – oświadczenie (edytowalny)

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 (edytowalny)

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 (edytowalny)

Załącznik nr 7- wzór umowy prokuratura ochrona

Załącznik nr 7- wzór umowy prokuratura ochrona (edytowalny)

Załącznik nr 8 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (edytowalny)

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa sporządzone na dzień 31.12.2018 roku


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w  Sieradzu  za rok 2018.


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i podległych prokuratur rejonowych na rok 2019.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Sieradzu za rok 2017.


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i podległych prokuratur rejonowych na rok 2018.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Sieradzu za rok 2016.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Sieradzu za rok 2016


Plan działalnosci Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i podległych prokuratur rejonowych na rok 2017.


Zarządzenie nr 33/2016 Prokuratora Okręgowego w Sieradzu z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad przyjmowania interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Sieradzu.


Zarządzenie nr 32/2016 Prokuratora Okręgowego w Sieradzu z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia czasu pracy w Prokuraturze Okręgowej w Sieradzu i podległych prokuraturach rejonowych.


Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego (19.05.2016)


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Sieradzu za rok 2015.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Sieradzu za rok 2015


Plan działalnosci Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i podległych prokuratur rejonowych na rok 2016.


Wezwanie do odbioru depozytu.


Plan działalnosci Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i podległych prokuratur rejonowych na rok 2015.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Sieradzu za rok 2014.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Sieradzu za rok 2014.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Sieradzu za rok 2013.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Sieradzu za rok 2013.


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych prokuratur rejonowych na rok 2013.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Sieradzu za rok 2012.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Sieradzu za rok 2012.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Krzysztof Świątek
Data wytworzenia informacji: 2017-12-15
Data udostępnienia informacji: 2013-03-12
Liczba odsłon: 3 652