Pisma w sprawach należących do własności Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i jednostek jej podległych można składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem obioru w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać na adres prokuratury drogą pocztową.

 

Są one rejestrowane w/g kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych zgodnie z podziałem zadań wynikających z zarządzenia Prokuratora Okręgowego.

 

Pisma w sprawach wcześniej niezarejestrowanych rejestruje się we właściwym urządzeniu ewidencyjnym i przekazuje prokuratorom, bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności. Pisma w sprawach zarejestrowanych przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub innym pracownikom.

 

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

 

W Prokuraturze Okręgowej  w Sieradzu interesantów przyjmuje się we wtorekk w godzinach 12-17, natomiast  w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od godz. 9.00 do 15.00.

 

Skargi załatwiane są w terminie do jednego miesiąca. W przypadku przekazania skargi innym organom osoba ją wnosząca jest o tym fakcie niezwłocznie informowana.

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych sposobach komunikowania się. (czytaj)


 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewa Olejniczak
Informację udostępnił: Krzysztof Świątek
Data wytworzenia informacji: 2016-08-02
Data udostępnienia informacji: 2012-04-23
Liczba odsłon: 4 594

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj