Prokuratura Okręgowa w Sieradzuzostała utworzona z dniem 1.07.2004 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2004 r. nr 127, poz. 1327).

 

Zasady funkcjonowania prokuratury reguluje ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. „Prawo o prokuraturze” (Dz.U. 2016.177 z dnia 15.02.2016). Ponadto organizację wewnętrzną prokuratur określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. „Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury” (Dz.U. 2016.508 z dnia 14.04.2016), oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości 2016.83 z dnia 03.03.2016).

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewa Olejniczak
Informację udostępnił: Krzysztof Świątek
Data wytworzenia informacji: 2016-08-02
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05
Liczba odsłon: 4 335

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj