add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Statystyki, sprawozdania, kontrole – Prokuratura Krajowa

 

 

Roczna charakterystyka spraw


Rok 2007

 


Wpływ oraz ilość spraw załatwionych przez prokuratury okręgu sieradzkiego w 2007 roku:

 

 

Prokuratura / Wpływ spraw z rep. „Ds.” / Załatwiono spraw z rep. „Ds.”


Prokuratura Rejonowa w Sieradzu    /   3519   /   3541 


Prokuratura Rejonowa w Wieluniu    /   4731    /    4764


Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej Woli    /   1941    /    1965


Prokuratura Rejonowa w Łasku    /   1875    /    1920


Prokuratura Rejonowa w Poddębicach    /    1345    /    1366


Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu    /   102   /   95 


Łącznie    /   13513   /   13651 

 

Aktami oskarżenia w całym okręgu sieradzkim załatwiono 4245 sprawy, obejmując nimi  4813 osoby.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie  210.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 157 wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których zostało uwzględnione 134 .

W omawianym okresie prokuratorzy wydali 1196 postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych ogólnej wartości 1 793 994 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu sieradzkim 677 sprawy.

 

 

  


Rok 2006

 


Wpływ oraz ilość spraw załatwionych przez prokuratury okręgu sieradzkiego w 2006 roku:

 

 

 

Prokuratura / Wpływ spraw z rep. „Ds.” / Załatwiono spraw z rep. „Ds.”


Prokuratura Rejonowa w Sieradzu    /    3975    /    3983


Prokuratura Rejonowa w Wieluniu    /    5105    /    5016


Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej Woli    /    2467    /    2428


Prokuratura Rejonowa w Łasku    /    2167    /    2132


Prokuratura Rejonowa w Poddębicach    /    1656    /    1624


Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu    /    176    /    167


Łącznie    /    15546    /    15350

 

Aktami oskarżenia w całym okręgu sieradzkim załatwiono 5281 sprawy, obejmując nimi 5928 osoby.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie 207.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 187 wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których zostało uwzględnione 180.

W omawianym okresie prokuratorzy wydali 1083 postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych ogólnej wartości 2 040 454 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu sieradzkim 640 sprawy.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewa Orzoł
Informację udostępnił: Krzysztof Świątek
Data wytworzenia informacji: 2008-06-02
Data udostępnienia informacji: 2013-03-06
Liczba odsłon: 4 443

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj