Roczne sprawozdania finansowe Prokuratury Regionalnej w Łodzi za 2019 rok

(publikowane w wykonaniu § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 r., poz. 342)

Sprawozdanie finansowe Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu
Informacja dodatkowa

Łączne sprawozdanie finansowe Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu
Informacja dodatkowa

 

Roczne sprawozdania finansowe Prokuratury Regionalnej w Łodzi za 2018 rok

(publikowane w wykonaniu § 34 ust. 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017.1911 z późn. zm.)

Sprawozdanie finansowe Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Łączne sprawozdanie finansowe Prokuratury Regionalnej w Łodzi

 

 

Prokuratura Regionalna w Łodzi dysponuje majątkiem o wartości brutto 12.628.414,44 zł, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. W skład majątku wchodzą m.in. budynki, komputery wraz z oprogramowaniem, wyposażenie, sprzęt biurowy i samochody.

 

Prokuratura Regionalna w Łodzi dysponuje majątkiem o wartości brutto 12.821.867,78 zł, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. W skład majątku wchodzą m.in. budynki, komputery wraz z oprogramowaniem, wyposażenie, sprzęt biurowy i samochody.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2020-05-08
Data udostępnienia informacji: 2020-05-08
Liczba odsłon: 4 767