Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego w Łodzi Nr 4/16 z dnia 10 maja 2016 r. zmienionym zarządzeniem Nr 12/17 z dnia 31 stycznia 2017 r., została określona następująca struktura organizacyjna Prokuratury Regionalnej w Łodzi:

1. Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Łodzi, które tworzą Prokurator Regionalny i Zastępca Prokuratora Regionalnego

oraz następujące komórki organizacyjne:

2. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej

3. Wydział III Organizacyjno-Sądowy i w jego ramach Dział Postępowania Sądowego,

4. Wydział VI Budżetowo-Administracyjny i w jego ramach Dział Finansowo-Księgowy,

5. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

i samodzielne stanowiska:

6. Samodzielne stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych,

7. Samodzielne stanowisko Audytora wewnętrznego,

8. Samodzielne stanowisko Administratora bezpieczeństwa informacji,

9. Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Halina Tokarska
Informację udostępnił: Jarosław Wiedeński
Data wytworzenia informacji: 2017-03-16
Data udostępnienia informacji: 2013-01-25
Liczba odsłon: 7 214