Prokuratura Regionalna w Łodzi jest powszechną jednostką organizacyjną prokuratury podległą Prokuratorowi Generalnemu. Została powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 270), który to działając na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177) oraz art. 29 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 178), zarządził m.in. utworzenie 11 prokuratur regionalnych.

Powyższym aktem prawnym określono także siedzibę i terytorialny zakres działania, ustalając, że Prokuratura Regionalna w Łodzi utworzona została dla obszaru  właściwości Prokuratur Okręgowych:

– w Łodzi,

– w Ostrowie Wielkopolskim,

– w Piotrkowie Trybunalskim,

– w Płocku,

– w Sieradzu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Halina Tokarska
Informację udostępnił: Jarosław Wiedeński
Data wytworzenia informacji: 2016-06-15
Data udostępnienia informacji: 2011-07-05
Liczba odsłon: 6 016

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj