Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi działalność w ramach gospodarki budżetowej jako państwowa jednostka budżetowa. Państwowe jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa, a uzyskane dochody odprowadzają do tego budżetu.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie na dzień 31 grudnia 2017 roku dysponowała następującym majątkiem:

1. Grunty                                                                    4454989,37

2. Budynki i obiekty inżynierii lądowej                16097607,10

3. Urządzenia techniczne i maszyn                        548938,02

4. Środki transportu                                                  476136,02

5. Inne środki trwałe                                                 101303,01

6. Wartości niematerialne i prawne                                  0,00

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Karwacki
Informację udostępnił: Marianna Wtykło
Data wytworzenia informacji: 2017-05-29
Data udostępnienia informacji: 2014-05-07
Liczba odsłon: 2 978