W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie prowadzi się repertoria i rejestry zgodnie z:

Dział 2 – Rozdział 2 – Oddział 2 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działań sekretariatów oraz innych działów administracji w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. (Dz. U. z 2016 r. poz. 83)

 

W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie prowadzi się archiwa zakładowe zgodnie z:

Dział 3 – Rozdział 3 – Oddział 4 ww.  ustawy.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Karwacki
Informację udostępnił: Marcin Karwacki
Data wytworzenia informacji: 2016-07-04
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05
Liczba odsłon: 4 193