Prokuratura Okręgowa w Lublinie urzęduje :

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30Pisma adresowane do Prokuratury Okręgowej w Lublinie można składać:

• osobiście w biurze podawczym w siedzibie jednostki,

za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania;

• przesyłając pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Lublinie

w zakresie skarg i wnioskówlub faxem na numer 81 532 26 23,

•przesyłając za pośrednictwem poczty e-mail :

infoprokuratura.lublin.pl

• przesyłając za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej

w systemie ePUAP (w formie dokumentu elektronicznego).

Pisma przyjmowane i załatwiane są zgodnie z przepisami:

  • Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 7, poz. 39 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm);
  • Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z dnia 24 marca 2010r. (Dz. U. z 2010r., Nr 49, poz. 296);
  • Kodeksu postępowania karnego;
  • Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości Nr 5/10 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS z 2009r., Nr 4, poz. 14 z poźn. zm.).

Prokurator Okręgowy lub Zastępca Prokuratora Okręgowego przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków we:
Wtorkiw godzinach12:00 – 14:00, po uprzednim zgłoszeniu się w sekretariacie Prokuratora Okręgowego.

W sprawach skarg i wniosków obywatele przyjmowani są w dniach pracy codziennieod godz. 7:30 do 15:30oraz po godzinach pracy w każdywtorekod 15:30 do 16:30, przez wyznaczonego prokuratora.

Uwaga

dyżury prokuratorów w Prok. Okr. w Lublinie, w dniach 24.12.13 i 31.12.13 będą wyjątkowo w godz. od 10:30.-11:30

W zakresie skarg i wniosków kierowanych przez osoby z dysfunkcją komunikowania się, stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz U Nr 209 poz.1243) (wyciąg z ustawy)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Karwacki
Informację udostępnił: Rafał Lisowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-22
Data udostępnienia informacji: 2013-11-06
Liczba odsłon: 5 337

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj