czwartek, 05 października 2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkach prokuratur okręgu radomskiego”

Ogłoszenie o zamówieniuna usługi społeczne i inne szczególne usługidalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”Nazwa nadana zamówieniu:„Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkachprokuratur okręgu radomskiego „

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):

PO VII WB 261.16.2017
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750.000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Zatwierdził :
Prokurator Okręgowy w Radomiu
Mirosław Wachnik

POBIERZ OGŁOSZENIE Z ZAŁĄCZNIKAMI

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-10-05
Data udostępnienia informacji: 2017-10-05
Liczba odsłon: 1 833