czwartek, 05 stycznia 2017

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Radomiu na 2017 rok

 Radom, dnia   29   grudnia 2016r.

PO III A 090. 23.2016

Plan działalności

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

na 2017 rok

 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017.

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli

Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy

1,2

Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

 

Wskaźnik skuteczności ścigania

84

2

Zagwarantowanie praw obywateli
w postępowaniu przygotowawczym

Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania

przygotowawczego

0,0

Terminowa realizacja czynności
w postępowaniach przygotowawczych, informowanie uczestników tych postępowań
o przysługujących uprawnieniach, prawidłowa praca sekretariatów prokuratur

 

3

Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji
i kasacji

 

Wskaźnik efektywności

postępowania sądowego

 

 

88

 

Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych ; wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych,
w szczególności apelacji
i kasacji.

 

 

Wskaźnik skuteczności apelacji

 

70

4

Podniesienie kompetencji prokuratorów
i kadry administracyjnej

 

Liczba przeszkolonych prokuratorów oraz kadry administracyjnej przez KSSiP , oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury )

     

  200

Koordynacja udziału
w szkoleniach organizowanych przez KSSiP  oraz organizowanie szkoleń własnych

 

5

Zapewnienie realizacji ustawowych zadań

Prokuratora Okręgowego w Radomiu

 

Liczba wizytacji prokuratur rejonowych w skali roku

 

 2

Działalność wizytacyjna
 i lustracyjna

 

  Liczba przeprowadzonych postępowań konkursowych   7

Postępowania konkursowe na  wolne  stanowisko prokuratora

 

 

Wskaźnik terminowości

postępowań skargowych

 

 99

Postępowania skargowe

 

Liczba spraw rozpatrywanych przed NSA, WSA , SA z udziałem prokuratora jednostki własnej lub podległej

0,0

Realizacja zadań Prokuratora Okręgowego,
 a w szczególności udział
w postępowaniu przed NSA, WSA, SA.

 

 

 

 

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2017.

 

 

 

 

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Usprawnienie działalności prokuratury

Ilość (%) przekazanych użytkownikom zestawów komputerowych do digitalizacji akt SDA w podległych prokuraturach rejonowych

70

 

 

2

Zwiększenie efektywności wydatkowania środków finansowych

Liczba przeprowadzonych

kontroli finansowo – gospodarczych

3

 

 

Liczba zakończonych

 remontów i inwestycji

3

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

Mirosław Wachnik

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-01-05
Data udostępnienia informacji: 2017-01-05
Liczba odsłon: 4 543