Prokuratura Okręgowa w Radomiu jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej. Jej zadaniem jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw, zgodnie z zakresem właściwości miejscowej określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 261, poz. 2190 z późn. zm.). Zasady działania oraz sposoby realizacji zadań prokuratury określa ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. Nr 19, poz. 70 z późn. zm.).

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Stanisław Ludwiński
Informację udostępnił: Stanisław Ludwiński
Data wytworzenia informacji: 2008-06-03
Data udostępnienia informacji: 2008-06-03
Liczba odsłon: 3 962