add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Statystyki, sprawozdania, kontrole – Prokuratura Krajowa

Informacja statystyczna z działalności Prokuratury Okręgowej w Radomiu

i jej jednostek podległychza I półrocze 2013 roku. (archiwum ZIP)

Informacja statystyczna z działalności Prokuratury Okręgowej w Radomiu

i jej jednostek podległych za rok 2012.(archiwum ZIP)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Radomiu

i jej jednostek podległych za 2012 r. – (plik PDF)

Informacja statystyczna z działalności Prokuratury Okręgowej w Radomiu za I półrocze 2012 roku:

„Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych.” – P1CA (plik PDF)

„Sprawozdanie z działalnośœci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych.” – P1K (plik PDF)

„Sprawozdanie z działalnośœci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.” – P1N (plik PDF)

Informacja statystyczna z działalności Prokuratury Okręgowej w Radomiu za 2011 rok:

„Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych.” – P1CA (plik PDF)

„Sprawozdanie z działalnośœci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych.” – P1K (plik PDF)

„Sprawozdanie z działalnośœci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.” – P1N (plik PDF)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Rafał Kot
Informację udostępnił: Robert Bińczak
Data wytworzenia informacji: 2013-03-27
Data udostępnienia informacji: 2013-08-27
Liczba odsłon: 3 308

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj