add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa

Zawiadomienia o przestępstwie i inne pisma mogą być składane osobiście w biurach podawczych Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, ul. Brzeska Nr 97 i podległych jej prokuratur rejonowych za potwierdzeniem odbioru lub drogą pocztową na adres danej prokuratury. Załatwianie spraw odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016.177), Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2016.508) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w art. 221 – 256 kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska / nazwy / oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Prokurator Okręgowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 12.00 do 14.00. W Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach w sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00, a w poniedziałki w godz. od 8.00 do 18.00.

 

 

W zakresie skarg i wniosków, w tym o udostępnienie informacji publicznej, przez osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.  U. nr 209, poz. 1243). Odnośnik do tekstu ustawy w formacie pdf: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/209/1243/1.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Robert Król
Informację udostępnił: Andrzej Urbanek
Data wytworzenia informacji: 2016-06-02
Data udostępnienia informacji: 2016-06-02
Liczba odsłon: 4 797

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj