add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Status prawny jednostki – Prokuratura Krajowa

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej. Jednostka wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności. Zakres właściwości miejscowej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentów do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości / Dz. U. 2016.270/.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Robert Król
Informację udostępnił: Andrzej Urbanek
Data wytworzenia informacji: 2016-06-02
Data udostępnienia informacji: 2016-06-02
Liczba odsłon: 5 254

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj