Prokuratura Okręgowa w Siedlcach jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej. Jednostka wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności. Zakres właściwości miejscowej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentów do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości / Dz. U. 2016.270/.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Robert Król
Informację udostępnił: Andrzej Urbanek
Data wytworzenia informacji: 2016-06-02
Data udostępnienia informacji: 2016-06-02
Liczba odsłon: 4 700