Majątkiem Prokuratury jest pozostająca w jej trwałym zarządzie nieruchomość, stanowiąca siedzibę Prokuratury Okręgowej. Jednostka dysponuje dziewięcioma samochodami służbowymi, sprzętem biurowym i komputerowym oraz środkami finansowymi przyznawanymi na dany rok budżetowy przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Regionalną w Lublinie.

Siedem samochodów osobowych przekazano w użytkowanie podległym jednostkom rejonowym.

Stan majątku prokuratur okręgu zamojskiego (stan na 01.05.2016):

1. środki trwałe ogółem: 17.545.532,25 zł

2. pozostałe środki trwałe – 2.049.644,70 zł

3. wartości niematerialne i prawne – 406.356,64 zł

Stan majątku prokuratur okręgu zamojskiego (stan na 31.07.2014):

1. środki trwałe ogółem: 10.766.424,40 zł

2. pozostałe środki trwałe – 1.829.830,54 zł

3. wartości niematerialne i prawne – 303.558,97 zł

 

Stan majątku prokuratur okręgu zamojskiego (stan na 31.07.2013):

1. środki trwałe ogółem: 10.090.880,22 zł

2. pozostałe środki trwałe – 1.716.825,17 zł

3. wartości niematerialne i prawne – 292.702,46 zł

 

Stan majątku prokuratur okręgu zamojskiego (stan na 31.07.2012):

1. środki trwałe ogółem: 6.777.078,21 zł

2. pozostałe środki trwałe – 1.677.575,14 zł

3. wartości niematerialne i prawne – 257.425,99 zł

 

Stan majątku prokuratur okręgu zamojskiego (stan na 31.07.2011):

1. środki trwałe ogółem: 3.394.125,63 zł

2. pozostałe środki trwałe – 1.265.153,60 zł

3. wartości niematerialne i prawne – 251.627,91 zł

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Duda
Informację udostępnił: Andrzej Duda
Data wytworzenia informacji: 2016-05-25
Data udostępnienia informacji: 2013-11-07
Liczba odsłon: 2 399